เริ่มแล้วครอบครัวภัทรประสิทธิ์ คหบดีตระกูลใหญ่แห่งเมืองชาละวันรวมใจญาติพี่น้องลงขันรวบรวมเงินซื้อไข่ไก่ 120,000 ฟอง และบะหมี่สำเร็จรูป ออกตระเวนแจกทั่วเมืองพิจิตรเป้าหมาย คนพิการ คนแก่ คนจน ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19

วันที่ 20 เม.ย. 2563 นางวิไลลักษณ์ ภัทรประสิทธิ์ ซึ่งเป็นภริยาของ นายวิรัตน์ ภัทรประสิทธิ์ กำนันตำบลหัวดง ซึ่งเป็นประธานชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดพิจิตร ( ปัจจุบันปลดเกษียณแล้ว) และ พ.ต.อ.กฤษฎา ภัทรประสิทธิ์ “ผู้กำกับกบ” หัวหน้าทีมพัฒนาจังหวัดเพื่อคนพิจิตร ซึ่งเป็นลูกชาย พร้อมด้วย สมาชิกในครอบครัว “ภัทรประสิทธิ์” ทั้งที่อยู่ในพิจิตรและอยู่ในกรุงเทพรวมถึงที่อยู่จังหวัดต่างๆ ได้รับทราบถึงปัญหาของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด19 ที่ส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจที่ทำให้องค์กรบริษัทห้างร้าน ร้านค้า โรงงาน ต้องหยุดกิจการ เป็นเหตุให้ต้องหยุดการจ้างงาน ทำให้ประชาชนที่หาเช้ากินค่ำพลอยได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่

ดังนั้นครอบครัวภัทรประสิทธิ์จึงได้รวมตัวกันรวบรวมเงินบริจาคได้เงินจำนวนหนึ่ง จึงได้ดำเนินการกิจกรรมแรกด้วยการนำเงินไปซื้อ ไข่ไก่จำนวน 120,000 ฟอง และบะหมี่สำเร็จรูปจำนวนหนึ่งและได้ดำเนินการขอข้อมูลจากผู้นำชุมชน กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน – อสม. ในการสืบค้นหาผู้ที่ยากลำบากเป็นผู้พิการ เป็นผู้สูงอายุหรือคนแก่ รวมถึงผู้ที่มีฐานะยากจน ให้เป็นผู้มีสิทธิลำดับแรก ในการรับแจกไข่ไก่คนละ 1 แผง 30 ฟอง บะหมี่สำเร็จรูป 1 แพ็ค 6 ซอง โดยได้ตระเวนไปตามหมู่บ้านต่างๆ เพื่อแจกสิ่งของดังกล่าว

โดย นางวิไลลักษณ์ ภัทรประสิทธิ์ ที่เป็นผู้ดำเนินการกิจกรรมในครั้งนี้กล่าวว่า ของที่นำมาแจกนี้เป็นการรวมใจของครอบครัว “ภัทรประสิทธิ์” ที่รวบรวมเงินบริจาคให้มาซื้อสิ่งของ คือ ไข่ไก่และบะหมี่สำเร็จรูป เพื่อแจกจ่ายให้กับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว สิ่งของเหล่านี้อาจจะมีมูลค่าไม่มากนัก แต่ให้คิดเสียว่าเป็นน้ำใจของครอบครัวภัทรประสิทธิ์ ที่แสดงถึงความห่วงใยและน้ำใจที่มีให้กันในยามที่บ้านเมืองวิกฤตจากสถานการณ์ไวรัสโควิด19 เช่นนี้ อีกทั้งยังกล่าวว่า หากสิ่งของที่แจกนี้ไปไม่ทั่วถึงก็ต้องของอภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ชาวบ้านที่ได้รับแจกต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า ต้องขอขอบคุณในความมีน้ำใจของ “ครอบครัวภัทรประสิทธิ์” ที่มีน้ำใจเป็นผู้ให้ในยามยากในขณะที่สถานการณ์บ้านเมืองวิกฤตอยู่ในขณะนี้

สิทธิพจน์ พิจิตร