นายอำเภอวังทอง-อบจ.พิษณุโลก นำรถบรรทุกน้ำออกแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากภัยแล้ง ที่ ม.9 ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง

พิษณุโลก : เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายบุญเหลือ บารมี นายอำเภอวังทอง พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และ นายชมภู จันทร์เชื้อ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำรถบรรทุกน้ำจำนวน 3 คัน พร้อมเจ้าหน้าที่ออกแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งในพื้นที่หมู่ 9 บ้านซำตะเคียน ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง เนื่องจากแหล่งน้ำธรรมชาติที่ใช้ผลิตน้ำประปาหมู่บ้านกำลังแห้งขอด ส่งผลให้ราษฎรกว่า 280 หลังคาเรือน ราษฎรจำนวน 1,300 คน ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักมาเป็นเวลานับเดือนแล้ว เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้นำน้ำอุปโภคบริโภคใส่ถังน้ำของราษฎรที่เตรียมไว้รอรับน้ำจากเจ้าหน้าที่เพื่อเก็บไว้ใช้อุปโภคบริโภคภายในครัวเรือนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ท่ามกลางความพึงพอใจของผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและราษฎรในพื้นที่อย่างมาก

จากนั้นลงพื้นที่ตรวจสอบอ่างเก็บน้ำซำตะเคียน ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านและถือเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติเพียงแห่งเดียวที่ใช้ผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน มีพื้นที่ประมาณ 70 ไร่ พบว่ากำลังแห้งขอดเนื่องจากฝนทิ้งช่วงมาเป็นเวลานานทำให้น้ำลดปริมาณลงอย่างรวดเร็วและตื้นเขิน ทั้งนี้เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการขุดลอกอ่างเก็บน้ำดังกล่าวให้มีความลึกเพื่อจะได้ใช้กักเก็บน้ำได้ในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้เพียงพอสำหรับใช้อุปโภคบริโภคของราษฎรต่อไป.

ทีมข่าวภูมิภาค.