“ไทยเบฟฯ” ขานรับภาครัฐสู้ไวรัส มอบแอลกอฮอล์....ผู้ว่าฯ หนองคาย รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ จากไทยเบฟป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 พร้อมฝากประชาชนดูแลตนเอง รักษาความสะอาดส่วนรวมและส่วนตัว

วันที่ 20 เม.ย. 2563 เวลา 13.00 น. ณ ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดหนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย นายแพทย์วิศณุ วิทยาบำรุง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ร่วมรับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเอทิลแอลกอฮอล์ จาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จำนวน 2,500 ลิตร โดยมี นายวรานนท์ ไชยวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการภาคการขายที่ 4 ,นายพศินทัศน์ คลังเงินภักดีกุล ผู้จัดการออนเทรดเบียร์, นายกิตติศักดิ์ วัฒนนวลสกุล ผู้จัดการเอเย่นต์เบียร์ ,นายวสันต์ ศุขเขษม ผู้จัดการเอเย่นต์สุรา และนายบูรภณ ไชยยา ผู้จัดการออนเทรดสุรา เป็นผู้มอบ เพื่อส่งมอบให้จังหวัดหนองคาย ,เหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย และ สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย นำไปแจกจ่ายให้กับโรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ บุคลาการทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในจังหวัดหนองคาย รวมถึงผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไป เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบัน ประชาชนทุกคนมีความต้องการใช้แอลกอฮอล์ เพื่อนำมาใช้ล้างมือในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดภาวะขาดแคลนแอลกอฮอล์ในท้องตลาด ไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบมาใช้ฉีดพ่นและทำเป็นเจลล้างมือได้อย่างเพียงพอ

ทั้งนี้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)ได้บริจาคผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ จำนวน 190,000 ลิตร เพื่อมอบให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน 76 จังหวัด จังหวัดละ 2,500 ลิตร โดยมอบให้จังหวัดใช้ในการปฏิบัติงาน 500 ลิตร และมอบให้สถานพยาบาลในจังหวัดผ่านสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดและสาธารณสุขจังหวัดจำนวน 2,000 ลิตร

นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวว่าสถานการณ์ในปัจจุบันภาวะการติดเชื้อที่เราว่าเรียกว่าโรคโควิด-19 เป็นอะไรที่ทุกคนกังวล ฉะนั้นสิ่งที่พวกเราต้องช่วยกันก็คือการดูแลสุขภาพของตนเอง และรักษาความสะอาดของส่วนรวม ไม่ว่าจะเป็นการล้างมือ การใช้เจลแอลกอฮอล์ หรือการใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกัน ซึ่งวิธีการป้องกันที่สำคัญก็คือการดูแลสุขภาพของตัวเอง อย่างแรกเลยคือทำร่างกายตัวเองให้แข็งแรง วิธีที่สองพยายามหลีกเลี่ยงชุมชนที่อยู่ร่วมกันเยอะๆ กิจกรรมที่มีคนหมู่มากหรือการเดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งช่วงนี้ก็ต้องหลีกเลี่ยง

นอกจากนั้น การดูแลตัวเองเพราะว่าลักษณะการติดเชื้อแบบนี้ จะมีการไอจามใส่กันเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังอาจจะต้องมีการใส่หน้ากากอนามัยป้องกันแล้วก็สิ่งต่างๆที่ปนเปื้อนบ่อย อาจจะต้องเช็ดมือด้วยแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมาก และต้องขอขอบคุณไทยเบฟฯ ที่มีส่วนช่วยในการสนับสนุนจังหวัดหนองคายในครั้งนี้.