มูลนิธิคึกฤทธิ์ 80 จัดพิธีบูชารูปปั้น ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช อย่างเรียบง่าย

วันนี้ (20 เม.ย. 63) ที่สถาบันคึกฤทธิ์ โดยมูลนิธิคึกฤทธิ์ 80 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดเครื่องกราบบูชาหน้ารูปปั้นหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช ในวันคล้ายวันเกิดของท่าน 109 ปีชาตกาล โดยมีกรรมการมูลนิธิและเจ้าหน้าที่สถาบันคึกฤทธิ์ร่วมพิธี มีการรำเพลงช้าเพลงเร็วและบาทสกุณี โดยนักศึกษาฝึกงานจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พิธีเป็นไปอย่างเรียบง่าย ในช่วงการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance