เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 17 เม.ย.ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทย (มท.3) พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองประชาชนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ และจังหวัดต่างๆ ในพื้นที่เสี่ยงได้ให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งประชาชนที่ถูกกักกันตัวอยู่ (Local Quarantine) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ พบปะไถ่ถามความเป็นอยู่และกล่าวขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิค-19 จากนั้นมอบถุงธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 จากเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ เพื่อส่งมอบให้ความช่วยเหลือผู้เฝ้าระวังกักกันตัว 14 วันตามมาตรการคณะกรรมการควบคุมโรค จำนวน 26 ชุด ลดปัญหาด้านการครองชีพและเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น จากนั้นเดินทางไปรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า2019 หรือโควิค-19 ภาพรวมในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ จากนายสนิท ขาวสอาด ผวจ.นายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ รอง ผวจ.นายนฤชา โคษาศิวิไลซ์ รอง ผวจ.และนายชัชวาลย์ ฤทธิ์ฐิติ นายแพทย์ สสจ.บึงกาฬ พร้อมกับมอบชุดแอลกอฮอล์เจลหน้ากากอนามัย ให้สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ จำนวน 8 ชุด และมอบชุด PPE จำนวน 150 ชุด ให้แก่สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ เพื่อนำไปส่งตัวให้กับบุคลาการทางการแพทย์ใช้ป้องกันโรคขณะปฏิบัติหน้าที่ โดยมีนายอำเภอทุกอำเภอ หัวหน้าส่วนข้าราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการโรคติดต่อประจำจังหวัด รับมอบนโยบายการปฏิบัติงาน สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 จังหวัดบึงกาฬ ยังไม่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิค-19 แม้แต่รายเดียว แต่มีกลุ่มเสี่ยงจากต่างประเทศและในประเทศ ณ วันที่ 16 เมษายน 2563 เวลา 16.00 น. จำนวน 10,655 ราย ผ่านระยะกักตัว 14 วัน แล้ว 8,309 ราย ยังไม่พ้นระยะกักตัว 14 วัน จำนวน 2,346 ราย อำเภอที่มีประชาชนกักตัวอยู่มากที่สุดคืออำเภอเซกา 635 ราย ในขณะที่ทั้งจังหวัดมีผู้เข้าเกณฑ์ส่งตรวจหาเชื้อสะสม 75 ราย ผลตรวจปรากฎว่าไม่พบเชื้อทั้งจำนวน 75 ราย.