วันที่ 15 เม.ย.63 “ที่เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก หมู่ 1 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง” นายเรียน หงษ์คู นายกเทศมนตรีบางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร ได้จัดพิธีโครงการส่งมอบสิ่งของวัสดุเพื่อป้องการเชื้อโรคโควิด-19 ให้กับบรรดาผู้นำชุมชน รวม 6 ในเขตดูแล ซึ่งประกอบด้วย หน้ากากอนามัยผ้า และเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 45,000 ชิ้น และเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 10,000 โดยมีกำนันและผู้ใหญ่บ้าน ในเขตพื้นที่มาร่วมกันรับมอบ มีนางจันทร์เพ็ญ เจนกิจณรงค์ ปลัดเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก พร้อมสมาชิกสภาฯ เข้าร่วมงานให้การต้อนรับในฐานะสักขีพยาน

นายเรียน หงษ์คู นายก ทต.บางหญ้าแพรก เปิดเผยว่า สำหรับการจัดมอบหน้ากากอนามัยผ้า และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ครั้งนี้โดยให้ผู้นำชุมชนเพื่อไปช่วยนำไปแจกจ่ายกระจายสู่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง ซึ่งทางเทศบาลนั้นมีเขตดูแลลูกบ้านจำนวน 6 หมู่ เป็นหน้ากากอนามัยผ้า จำนวน 45,000 ชิ้น และเจลแอลกอฮอล์อีก 10,000 ขวด แจกครัวเรือนละ 1 ขวด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ตามมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงของโรคไวรัสโคโรนา (หรือโควิด-19) ทั้งนี้ขอให้ให้ประชาชนได้อุ่นใจ และใช้ชีวิตประจำวันอยู่อย่างมีความสุข ซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะเร่งดำเนินการไล่แจกในทุกพื้นที่จนครบให้ถึงมือประชาชนทั้งตำบลบางหญ้าแพรก โดยเร็วที่สุด