ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 15 เม.ย.63 เทศบาลตำบลดีลัง โดยนายสมชาย ตุ้มดีลัง นายกเทศมนตรีตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี, นางธัญญารัตน์ ชัยยะ ปลัดเทศบาลตำบลดีลัง, นางสาวสุพัตรา เพียงเกษ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลดีลัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกันเทศบาลตำบลดีลัง ดำเนินการฉีดยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการเกิดโรคไวรัสโคโรน่า 2019 เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโรค covid - 19 และ สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มาติดต่อราชการ หลากหลายองค์กร และ เพื่อเป็นการยกระดับ ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และ สกัดกั้น การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid – 19 น้ำยาฆ่าเชื้อ