ดร.สมเกียรติ ตระกูลฟาร์มธวัช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนชาวหนองคาย เกี่ยวกับโรคไวรัสโควิด-19 ที่ขณะนี้กำลังแพร่ระบาดอยู่ทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทย และเห็นว่าขณะนี้ในส่วนของหน้ากากอนามัย ซึ่งเป็นอุปกรณ์ในการป้องกันการติดเชื้อค่อนข้างหายากและมีราคาสูง ดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย จึงได้ทำการจัดหาหน้ากากอนามัยมาออกแจกให้กับประชาชนในทุกพื้นที่ของจังหวัดหนองคาย

โดยในพื้นที่อำเภอท่าบ่อ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย (สจ.เขตอำเภอท่าบ่อ) ได้นำหน้ากากอนามัยออกแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนแล้ว และในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองท่าบ่อ ตนพร้อมด้วย สมาชิกกลุ่มรักท่าบ่อน้ำโมงก้าวหน้า ได้ออกแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้พี่น้องประชาชน พร้อมให้คำแนะนำวิธีปฏิบัติตัวเพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากโรคโควิด-19
ดร.สมเกียรติ ตระกูลฟาร์มธวัช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย กล่าวอีกว่า ตนเองและสมาชิกกลุ่มรักท่าบ่อน้ำโมงก้าวหน้า ได้มีความเป็นห่วงใยพ่อแม่พี่น้อง ประชาชนชาวอำเภอท่าบ่อโดยเฉพาะในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองท่าบ่อ ซึ่งเป็นพื้นที่ชุมชนหนาแน่น โดยในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้ประชาชนมีความรู้สึกตื่นตัว และออกหาซื้อหน้ากากอนามัยกันมาใช้ ทำให้ตอนนี้สินค้าขาดตลาด หาซื้อได้ยาก และมีราคาแพง ดังนั้นตนพร้อมสมาชิกกลุ่มรักท่าบ่อน้ำโมงก้าวหน้า จึงได้เร่งดำเนินการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับประชาชน เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องได้มีหน้ากากไว้สวมใส่อย่างเพียงพอต่อไป

“ที่ผ่านมาตน นำสมาชิกกลุ่มรักท่าบ่อน้ำโมงก้าวหน้า ออกแจกจ่ายหน้ากากอนามัยไปแล้วเกือบทุกชุมชนในเขตเทศบาลเมืองท่าบ่อ และจะแจกให้ครบทุกชุมชน ทุกหลังคาเรือน เพื่อให้พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองท่าปลอดจากโรคโควิด-19” ดร.สมเกียรติ กล่าว.
ภัทรวินทร์ ลีปาน
หนองคาย