วันที่ 15 เมษายน 2563 ณ ห้องรับรอง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษเปิดเผยว่าได้นำรองนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการในเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ร่วมให้การต้อนรับ นางไฉไล ช่างดำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ ซึ่งเดินทางลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและสาธารณะภัย ด้านการส่งเสริมและอนามัยสิ่งแวดล้อม ต้านภัย COVID 19 วัตถุประสงค์เพื่อร่วมปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนการดำเนินงานในการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่ และเป็นการสื่อสารมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID- 19 เพื่อให้ท้องถิ่นนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อป้องกันควบคุมโรคให้มีประสิทธิภาพ

ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ กล่าวต่อว่า เทศบาลเมืองศรีสะเกษมีความห่วงใยประชาชนทุกคนจึงมุ่งมั่น3 ตั้งใจผลิตหน้ากากอนามัยให้ได้มีครบทุกคนสำหรับป้องกันโรคระบาด ในระหว่างนี้ได้รับความร่วมมือ ร่วมใจ จากคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงาน ครู เจ้าหน้าที่ จิตอาสาจากชุมชน ได้มาร่วมกันผลิตหน้ากากอนามัย มอบหน้ากากอนามัยให้กับประธานชุมชนและ อสม. เพื่อนำไปมอบให้พี่น้องประชาชนในชุมชนแล้วจำนวน 33,787 ชิ้น และขอขอบคุณผู้ใจบุญจากหลายภาคส่วนที่ได้อนุเคราะห์อาหารกลางวัน อาหารว่างให้แก่ผู้นั่งเย็บหน้ากากมาโดยตลอด ทำให้สามารถผลิตหน้ากากอนามัยได้มากพอที่จะสามารถนำไปแบ่งปันให้กับภาครัฐและเอกชนด้วย

โดยวันนี้ได้นำหน้ากากอนามัยไปมอบให้กับ ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวศรีสะเกษ และหน่วยงานราชการ นายสมศักดิ์ พนากิจสุวรรณ ท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานอัยการจังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงาน ปปช. จังหวัด สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สถานีวิทยุชุมชน สื่อมวลชน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. สำนักงานที่ดิน สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายฯ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันโรคCOVID-19 และยังทำการผลิตหน้ากากต่อไปเพื่อให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย. 100%
ดร กัลยาณี ธรรมจารีย์/ ศรีสะเกษ