"ประภัตร​" สั่งการ​กรมข้าวเดินหน้านำเมล็ดพันธุ์ข้าวแจกจ่ายให้ชาวนาที่ประสบภัยพิบัติถึงหน้าบ้านทั่วประเทศ ลดความแออัดจากการที่ต้องมาติดต่อสถานที่ราชการ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 วอนประชาชนอย่าตระหนกและไม่ต้องซื้อข้าวสำรองไว้เป็นจำนวนมาก ยืนยันมีเพียงพอแน่นอน ส่วนผู้ค้าต้องไม่ฉวยโอกาสกักตุนและขึ้นราคาข้าวจะร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ตรวจสอบเคร่งครัด หากพบมีโทษหนัก

เมื่อวันที่ 15 เม.ย. นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่า ได้มอบหมายอธิบดีกรมการข้าวสำรวจสต็อกข้าวภายในประเทศ ซึ่งยืนยันว่า มีเพียงพอบริโภคแน่นอน ขอให้ประชาชนอย่าซื้อข้าวสำรองไว้ในครัวเรือนเป็นจำนวนมากจากความกังวลของการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 พร้อมเตือนผู้ค้าแม่ค้าอย่าฉวยโอกาสกักตุนและขึ้นราคาข้าว โดยกระทรวงเกษตรฯ ประสานกับกระทรวงพาณิชย์ตรวจสอบอย่างเข้มงวด หากพบจะดำเนินการตามกฎหมายขั้นเด็ดขาด ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบ อย่างให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค ในขณะที่ทุกคนในประเทศกำลังลำบากเดือดร้อน ดังนั้นต้องช่วยเหลือกันเพื่อความเป็นสุขของคนไทยทุกคน

นอกจากนี้ ยังกำหนดแผนในการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เกษตรกร 400,000 กว่าราย ในเขตที่ประสบภัยทั้งภาวะฝนทิ้งช่วงและน้ำท่วมเมื่อปีที่ผ่านมากว่า 6 ล้านกว่าไร่ใน 34 จังหวัด ขณะนี้เตรียมเมล็ดพันธ์แล้ว 34 ,000 ตันแล้ว ล่าสุดปรับวิธีรับเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยไม่ต้องมารับที่หน่วยงานของกระทรวงเกษตรฯ ในพื้นที่ สนองนโยบาย “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ลดความแออัด ป้องกันการติดเชื้อโรคโควิค-19 จึงจะให้เจ้าหน้าที่นำเมล็ดพันธุ์ข้าวไปมอบให้เกษตรกร ตามรายชื่อสำรวจไว้ว่าเป็นผู้ประสบภัยพิบัติ ขณะนี้ได้จัดส่งแล้ว โดยกำชับว่าต้องส่งถึงเกษตรกรทั้งหมอภายในเดือนเมษายน เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำเมล็ดพันธุ์ไปเพาะปลูกได้ทันฤดูฝนนี้

กรมการข้าวยังเตรียมเมล็ดข้าวพันธุ์ดีสำหรับจำหน่ายให้เกษตรกรทั่วไปอีก 15,000 ตันเพื่อให้ตรงกับความต้องการของเกษตรกรและแนวทางส่งเสริมการปลูกข้าวของกระทรวงเกษตรฯ จากการตรวจสอบความต้องการของตลาด โดยเฉพาะข้าวพื้นนุ่มหลายสายพันธุ์ที่รับรองพันธุ์แล้ว ในฤดูนาปี 2563-2564 ตั้งเป้าหมายการผลิตเมล็ดพันธุ์รวม 150,000 ตัน ผลิตโดยศูนย์วิจัยข้าวและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ร่วมกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนรวมที่กรมการข้าวดูแลการผลิตให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งหมดกว่า 600 ศูนย์ คาดว่า เมล็ดพันธุ์ที่ผลิตได้ในฤดูนาปีนี้จะสามารถนำไปเพาะปลูกในฤดูกาลถัดไปได้ถึง 45 ล้านไร่ มีทั้งพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมจังหวัด ข้าวปทุมธานี ข้าวขาว ข้าวพื้นนุ่มพันธุ์ต่างๆ ข้าว 5 เปอร์เซ็นต์ ข้าวแข็ง รวมทั้งข้าวเหนียวด้วย