เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งโรงทานพร้อมจัดบริการ"เดลิเวอรี่"ถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 วันที่ 15 เมษายน 2563 พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะ จ.พระนครศรีอยุธยา และเจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร ได้นำพระสงฆ์ จัดตั้งโรงทาน เพื่อสนองพระดำริ เจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราช ในการช่วยเหลือสังคมและประชาชน ผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้ ได้เริ่มดำเนินการมาแต่วันที่ 1 เมษายน และเบื้องต้นจะทำไปถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 โดยอาจจะขยายวันเวลาเพิ่มขึ้นอีกได้ ทั้งนี้โรงทานของวัดพนัญเชิงวรวิหาร นอกจากพระสงฆ์จะตั้งโรงทาน จัดทำอาหารที่ สด ใหม่ สะอาด ในช่วงเวลามื้อเช้าและมื้อกลางวันแล้ว ทางวัดได้มีการให้บริการหน่วยรถเคลื่อนที่ มีพระสงฆ์ร่วมคณะ นำอาหาร น้ำดื่มสะอาด แอลกอฮอล์ เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย จัดนำส่งไปให้ถึง ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามบ้านเรือน เพราะประชาชนชาว จ.พระนครศรีอยุธยา ส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือกับโครงการกักตัวอยู่บ้าน เพื่อช่วยป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อีกทั้งเพื่อไม่ต้องการทุกคน ออกจากบ้านพัก มารับอาหารถึงที่วัด ซึ่งโครงการนี้มุ่งเน้น การช่วยเหลือไปที่ชุมชนแออัด ห้องเช่า หอพัก ประชาชนผู้ยากไร้ ผู้เดือนร้อน เด็ก คนแก่ และผู้ป่วยติดเตียง อย่างไรก็ตามประชาชนที่ได้รับอาหาร ต่างดีใจและตื้นตันใจ ต่อการให้ความช่วยเหลือของพระสงฆ์ในเขต จ.พระนครศรีอยุธยา