ในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 การดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะ “ฟัน” ถือเป็นอวัยวะที่สำคัญของร่างกายที่เราต้องใช้ฟันในการบดเคี้ยวอาหารในชีวิตประจำวัน ดังนั้น การดูแลรักษาช่องปากและฟันให้สะอาดแข็งแรงอยู่เสมอจึงเป็นสิ่งสำคัญ ขั้นตอนง่ายๆ ในการดูแลรักษาฟัน มีดังนี้

แปรงฟันให้สะอาดอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ครั้งละ 2-3 นาที โดยเฉพาะตามแนวเหงือกทั้งด้านข้างและด้านใน เพื่อลดการสะสมของเศษอาหารและขจัดคราบแบคทีเรีย สาเหตุของกลิ่นปากและฟันผุ

•หมั่นใช้ไหมขัดฟันหรืออุปกรณ์อื่นๆ ทำความสะอาดตามฐานและซอกฟันในระหว่างวัน ช่วยลดการเกิด คราบแบคทีเรีย ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคเหงือกและฟันผุ

การเลือกใช้ยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์และเปลี่ยนแปรงสีฟันอย่างสม่ำเสมอทุก 3 เดือน เพื่อสุขอนามัยที่ดี

รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ โดยเฉพาะผักและผลไม้ที่มีวิตามินซี ช่วยให้ฟันแข็งแรง และดื่มน้ำสะอาด เพื่อลดการเกิดคราบแบคทีเรีย นอกจากนี้ไม่ควรรับประทานอาหารระหว่างมื้อ โดยเฉพาะของหวานจะทำให้ฟันผุได้ง่าย

อย่างไรก็ตาม ควรตรวจสุขภาพฟันโดยทันตแพทย์เป็นประจำทุก 6 เดือน และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ในการดูแลฟันอย่างถูกวิธี เพื่อให้ฟันสะอาดและแข็งแรง

ทพญ.วัชรี สัตตะรุจาวงษ์ ทันตแพทย์เฉพาะทางรักษารากฟัน
ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลหัวเฉียว

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance