เพจเฟซบุ๊ก สถานีข่าวกระทรวงการคลัง : Ministry of Finance News Station โพสต์ข้อความระบุว่า...นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เดินทางเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินการเอาผิดกับผู้โพสต์ข้อความลงสื่อสังคมออนไลน์ เกี่ยวกับเงินเยียวยา 5,000 บาท การระบาดของโควิด-19 จำนวน ทั้งหมด 5 ราย ณ ศูนย์ปราบปรามอาชญกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563

จากตรวจสอบพบว่าทั้ง 5 ราย มีการกระทำผิดอย่างชัดเจน ทำให้เกิดความสับสนวุ่นวายจากข้อมูลเท็จ แบ่งเป็นที่ไม่ได้รับเงินจริงและสร้างความสับสนให้สังคม จำนวน 1 ราย และที่รับเงินจริง แต่แจ้งข้อมูลเท็จซึ่งต้องเอาผิดและเรียกเงินคืน จำนวน 4 ราย ทั้งนี้ ศูนย์ปราบปรามอาชญกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศจะดำเนินการประสานความร่วมมือกับกระทรวงดีอี เพื่อขอข้อมูลต่างๆ ดำเนินการเอาผิดกับทั้ง 5 ราย ซึ่งกระทรวงการคลังต้องดำเนินการฟ้อง เพราะไม่ต้องการให้มีการส่งข้อมูลที่ไม่ถูกต้องทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิด และทำให้รัฐบาลเสียหาย ทั้งนี้ กระทรวงการคลังตั้งทีมกฎหมายเพื่อติดตามการเผยแพร่ข้อมูลออนไลน์ ที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาท ในทางที่ไม่สมควร โดยแยกออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1 รายที่ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท จริง และไปโพสต์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ว่า ได้เงินมาอย่างที่ไม่ควรได้ ทางกระทรวงการคลังก็จะทำการตรวจสอบข้อมูลว่ามีข้อบกพร่องตรงไหน หากพบว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติจริงก็จะระงับการจ่ายเงินเยียวยาในเดือนต่อไป และให้ส่งเงินเยียวยาที่ได้รับ 5,000 บาทแรก คืนให้กับรัฐบาล โดยที่รัฐบาลจะไม่ดำเนินคดีอาญา เพราะไม่ต้องการกระทำการอะไรรุนแรงกับประชาชน

กรณีที่ 2 รายที่โพสต์ข้อความในสื่อสังคมออนไลน์ว่าได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท แต่ไม่ได้รับจริง ถือเป็นการสร้างความปั่นป่วนกับสังคม กระทรวงการคลังจะดำเนินคดีทางกฎหมายเอาผิดต่อไป การนำเข้าข้อมูลเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ต่อไป