วันเสาร์ที่ 11 เมษายน 2563 ที่ด่านตรวจจุดสกัดตลาดประชารัฐโคกไม้ลาย อ.เมือง ปราจีนบุรี ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศธ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบเครื่องอุปโภค,บริโภค, หน้ากาก,แอลกอฮอล์เจล ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านตรวจฯ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา2019(โควิด-19) ของ พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ตลอดจนประกาศและคำสั่ง จ./คกก.โรคติดต่อ จ.ปราจีนบุรี โดยมีนายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผวจ.ปราจีนบุรี พร้อม รอง ผอ.รมน.จ.ประจีนบุรี(ท)/รอง ผบ.มทบ.12 นอ.เมืองปราจีนบุรีทหาร/ตร./บุคลากรทางการแพทย์ ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น บุคลากร กศน. และ อสม. ให้การต้อนรับ