เพจเฟซบุ๊ก ข่าวสารคณะสงฆ์อยุธยา โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่า....วันนี้คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมพระสังฆาธิการของจังหวัดระดับ เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ และพระเลขานุการ โดยระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (VDO Conference) สอดคล้องตามสถานการณ์ปัจจุบัน และตามกลยุทธ์การพัฒนาระบบสารสนเทศ 4.0 ในแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา

โดยเริ่มเดือนนี้เป็นเดือนแรก ในวันนี้มีวาระพิเศษเรื่องการเตรียมความพร้อมของวัดสำหรับรองรับมาตรการแก้ไขการแพร่ระบาดของ covid-19 ที่จะเข้มข้นขึ้น

ขอบคุณภาพ :เพจเฟซบุ๊ก ข่าวสารคณะสงฆ์อยุธยา

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน