“กรมศิลป์”สั่งปรับแก้สัญลักษณ์“กูเกิล-แอปเปิล-เฟซบุ๊ก”ประติมากรรมครุฑยืนประดับพระเมรุมาศออกแล้ว “อนันต์”ระบุอยู่ในขั้นตอนปั้นปรับแก้ไข ย้ำงานทุกชิ้นให้อิสระช่างแต่อยู่บนความเหมาะสมตามโบราณราชประเพณี ด้าน“ประติมากร”โพสต์แจง จากกระแสข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์วิพากษ์วิจารณ์กรณีการจัดทำประติมากรรมประกอบพระเมรุมาศ “ครุฑยืน” ประดับพระเมรุมาศ โดยประติมากรได้นำตราสัญลักษณ์ของสื่อสังคมออนไลน์มาสร้างสรรค์ผลงานเพื่อสื่อความหมายถึงยุคสมัยในสังคมไทย ล่าสุด วันที่ 3 พ.ค. 60 กรมศิลปากรได้ส่งหนังสือชี้แจงต่อกรณีดังกล่าวว่า ประติมากรรมครุฑยืนยังอยู่ในขั้นตอนของการปั้นเท่านั้น ขณะนี้ได้ปรับแก้ไขออกแล้ว เพราะไม่สอดคล้องกับคติความเชื่อ และวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างพระเมรุมาศ เพื่อความถูกต้องเหมาะสม กรณีที่เกิดขึ้นเป็นการดำเนินการตามแนวคิดของประติมากร ยังไม่ได้ผ่านการพิจารณาจากอธิบดีกรมศิลปากร นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า การจัดสร้างประติมาทกรรมประกอบพระเมรุมาศต้องทำตามขั้นตอน ซึ่งก่อนจะจัดทำพิมพ์และหล่อชิ้นงานจะต้องผ่านความเห็นชอบจากตนก่อน กรณีงานปั้นครุฑยืนอยู่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนการขึ้นรูปดินยังไม่แล้วเสร็จ ตนจึงยังไม่ได้เห็นชอบให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไป ซึ่งตนรับทราบข้อมูลงานปั้นครุฑผ่านโลกโซเชียลเช่นเดียวกัน และเห็นว่าไม่เหมาะสมจึงมอบหมายให้ช่างปั้นทำการปรับแก้ไขเพื่อความถูกต้องเหมาะสมให้งานประติมากรรมประกอบพระเมรุมาศ เป็นไปตามแบบโบราณราชประเพณีถวายพระเกียรติสูงสุดแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “แม้กรมศิลปากรได้ให้อิสระในการดำเนินงานของช่าง สามารถจินตนาการงานปั้นอย่างเต็มที่ แต่เมื่อพบว่ามีบางอย่างไม่ควรนำมาใส่ไว้ก็ควรเร่งปรับแก้ โดยเฉพาะการนำสัญลักษณ์ของบริษัทเอกชน ทั้งแอปเปิล กูเกิล และเฟซบุ๊ก มาใส่ในงานปั้นของงานพระราชพิธีพระมหากษัตริย์ จึงได้ให้ช่างนำสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเอกชนทั้งหมดออกและปรับแก้ไขงานปั้นให้สวยงาม ก่อนจะดำเนินการขั้นตอนต่อไป" นายอนันต์ กล่าว ด้าน นายสมควร อุ่มตระกูล ผู้อำนวยการสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร กล่าว่า หลังจากที่อธิบดีกรมศิลปากรได้สั่งการให้กลุ่มงานประติมากรรมดำเนินการปรับแก้ไขลวดลายสัญลักษณ์ที่ประดับตัวครุฑแล้ว ตนจึงมอบหมายให้ช่างปั้นไปทำการปรับแก้ไขสัญลักษณ์ดังกล่าวทันที ซึ่งล่าสุดได้ลบสัญลักษณ์ทั้งหมดออกไปแล้ว ทั้งนี้ในส่วนของการปั้นครุฑถือว่ายังอยู่ในขั้นตอนการขึ้นรูปยังไม่แล้วเสร็จ ช่างปั้นได้นำเสนอแนวคิดและจินตนาการของตนเอง สื่อเรื่องของวิวัฒนาการเทคโนโลยีที่มีความเป็นสากลใส่เข้าไป แต่เมื่อมีการตรวจสอบผลงานแล้ว พบว่ามีบางจุดที่ต้องแก้ไขจึงสั่งการให้ปรับแก้เพื่อให้มีความเหมาะสมที่สุด “ที่ผ่านมางานปั้นทุกชิ้นจะให้อิสระกับช่าง เปิดโอกาสให้ใช้จินตนาการในการทำงาน เมื่อแล้วเสร็จจะมีกระบวนการตรวจสอบโดยผลงานทุกชิ้นจะต้องผ่านการพิจารณาจากอธิบดีกรมศิลปากรก่อน หากไม่เหมาะสมจะให้ปรับแก้ไข แล้วจึงสามารถดำเนินงานขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ หลังจากปรับแก้ไขประติมากรรมครุฑเสร็จแล้วจะทำการถอดแม่พิมพ์ยางซิลิโคนและหล่อไฟเบอร์กลาสในลำดับต่อไป” ผอ.สำนักช่างสิบหมู่ กล่าว ด้าน นายพิทักษ์ เฉลิมเล่า ประติมากรชำนาญการ สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ในฐานะผู้ออกแบบและดำเนินการปั้นครุฑยืนได้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ “Pitak Chalemlao” เข้ามาชี้แจงในช่องแสดงความคิดเห็นในโพสต์ แฟนเพจ "ศูนย์ข้อมูลข่าวสารงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" ซึ่งเป็นแฟนเพจที่จัดทำขึ้นโดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กรมประชาสัมพันธ์ ได้เผยแพร่ภาพ “ครุฑยืน” ประดับพระเมรุมาศ ว่า “ขออนุญาตในฐานะคนรับผิดชอบเรื่องการออกแบบความคิดนะครับ ต้องขอโทษและขอบคุณสำหรับคำวิจารณ์นะครับผมเองตระหนักและเข้าใจสิ่งทุกๆ สิ่งอย่างตามที่ท่านคิด 1.แค่สัญลักษณ์บ่งบอกถึงเวลาแค่ห้วงเวลาหนึ่งว่าช่วงเวลาหนึ่งที่พระองค์ท่านสวรรคต ว่าบนโลกใบนี้มีอะไรที่ทรงและมีอิทธิพลต่อโลกใบนี้ต่อทุกๆคน ซึ่งไม่ส่วนสำคัญใดๆ เลยแค่ซ่อนเวลา เอาไว้ว่าเวลาผ่านไปสักสิบปีหรืออีกร้อยปีเป็นแค่ห้วงเวลาไม่ได้มีความสำคัญใด ผมแค่อยากจะสะท้อนพระองค์ท่านคือกระจกฝั่งตะวันออกที่สะท้อนไปยังฝั่งตะวันตก ว่า สิ่งที่พระองค์ท่านมีมากมายมหาศาลที่ฝั่งตะวันตกจะได้เอาวิธีคิดพระองค์ท่านไปใช้ได้กับมนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้ 2.พระองค์คือ นักคิดที่เอาเรื่องดิน น้ำ ลม ไฟ ทุกๆ อย่างมาเป็นแนวคิดขบวนการคิดเพื่อโครงการต่างๆ ให้มวลมนุษยชาติเรา 3.บุคคลเหล่านี้เป็นนักคิด เอาแค่เรื่องอากาศมาใช้ ก็ประสบผลสำเร็จแต่พระองค์ท่านเป็นนักคิดระดับโลก มีความวิริยะ เอาเรื่องดิน น้ำ ลม ไฟ มาคิดซึ่งนำมาปฏิบัติใช้ได้จริง 4.ผมอยากให้ทุกคนในโลกใบนี้ได้เอาสิ่งที่พระองค์ท่านคิดมาใช้ในชีวิตได้จริง 5.ผมอยากให้ทุกคนแค่สนใจสิ่งที่ตัวเองได้ทำและใช้ความรู้จากความเป็นไทยเรา ที่สื่อสารไปยังโลกว่าคนไทยมีดีและมีพระมหากษัตริย์ที่ทรงเปี่ยมล้น เป็นโมเดลแก่พวกเราทุกคน ผมก็คงรับผิดชอบในสิ่งที่ผมคิดนะครับ ไม่เห็นด้วยผมก็รับฟัง แต่เจตนาผมไม่มีอื่นใด ขอบคุณมากๆ ครับ”