จากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยที่ส่งผลกระทบไปทั่วประเทศ ทำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในหลายๆจังหวัดได้ยกระดับความเข้มข้นในการคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้า-ออกพื้นที่

ล่าสุด วันที่ 9 เมษายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มี 14 จังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ประกาศล็อกดาวน์ห้ามคนเข้าออก เว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาล การขนส่งสินค้าจำเป็น สินค้าอุปโภคบริโภค ฯลฯ หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเป็นกรณีไป และผู้ที่ได้รับยกเว้นจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด ดังนี้ 1. เชียงราย ระหว่าง 9-30 เมษายน 2563 2. ตาก ระหว่าง 2-16 เมษายน 2563 3. น่าน ระหว่าง 5-30 เมษายน 2563 4. แพร่ ระหว่าง 10-17 เมษายน 2563 5. ตราด 4 เมษายน 2563 เป็นต้นไป 6. บึงกาฬ ระหว่าง 7-30 เมษายน เป็นต้นไป 7. ภูเก็ต ระหว่าง 30 มีนาคม-30 เมษายน 2563 8. สงขลา ระหว่าง 6-30 เมษายน 2563 9. สตูล ระหว่าง 3-30 เมษายน 2563 10. ปัตตานี ระหว่าง 28 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป 11. ยะลา ตั้งแต่ 29 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป 12. นราธิวาส ตั้งแต่ 29 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
13. เมืองพัทยา ตั้งแต่ 9 เมษายน 2563 เป็นต้นไป (อย่างน้อย 21 วัน) และระนอง ตั้งแต่ 8 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance