“กรมสรรพาวุธทหารบก”จัดสร้างล้อประดับพระมหาพิชัยราชรถใหม่ คาดแล้วเสร็จพร้อมติดตั้งในเดือน มิ.ย. ด้านช่างสิบหมู่ประดับกระจกพระมหาพิชัยราชรถคืบหน้ากว่า70% ความคืบหน้าการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถ ราชยาน งานพระราชพิธีถวายพระเพลิ งพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมิ นทรมหาภูมิพลดุลยเดช พล.ต.ศักดา ศิริรัตน์ รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก ผู้ควบคุมการบูรณะซ่อมแซมระบบขับเคลื่อนราชรถ ราชยาน ในการอัญเชิญพระโกศพระบรมศพในริ้วขบวนพระราชอิสริยยศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมิ นทรมหาภูมิพลดุลยเดช กล่าวว่า กรมสรรพาวุธทหารบกได้ดำเนินการตรวจสอบระบบขับเคลื่อนพระมหาพิชัยราชรถ ราชรถน้อย พร้อมดำเนินการบูรณะระบบช่วงล่างใหม่ทั้งหมด ซึ่งขณะนี้การบูรณะระบบขับเคลื่อนของพระมหาพิชัยราชรถได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เหลือเพียงการจัดสร้างล้อประดับใหม่ทั้ง 4 ล้อ พร้อมออกแบบลวดลายประดับใหม่ทั้งหมด เพื่อให้งดงามสมพระเกียรติ และจากการศึกษาประวัติการบูรณะราชรถองค์นี้ พบว่าการจัดสร้างล้อประดับพระมหาพิชัยราชรถใหม่ถือเป็นครั้งแรกด้วย “สำหรับลวดลายของล้อประดับพระมหาพิชัยราชรถทั้ง 4 ล้อนั้น กรมสรรพาวุธกำลังดำเนินการออกแบบลวดลาย เมื่อดำเนินการเสร็จจะนำลวดลายไปหารือกับสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ว่าเหมาะสมหรือไม่ ก่อนจะดำเนินการลงลวดลาย โดยจะใช้ล้อประดับของราชรถน้อย หมายเลข 9783 มาเป็นต้นแบบ อย่างไรก็ตาม ล้อประดับของพระมหาพิชัยราชรถ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน และหากช่างสิบหมู่ดำเนินการบูรณะ ทำความสะอาดโครงสร้างองค์พระมหาพิชัยราชรถด้วยวิธีวิทยาศาสตร์แล้วเสร็จ และรื้อนั่งร้านออก กรมสรรพาวุธทหารบกจะเข้าไปติดล้อประดับ และทดสอบระบบรับน้ำหนักการเทียบเกรินบันไดนาค ที่โรงราชรถ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร” พล.ต.ศักดา กล่าว ด้าน นางวิจิตร์ ไชยวิชิต หัวหน้ากลุ่มประณีตศิลป์ และนักวิชาการช่างศิลป์ชำนาญการ สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร กล่าวว่า ความคืบหน้าการบูรณะและงานศิลปกรรมประณีตศิลป์พระมหาพิชัยราชรถ ล่าสุด ทางกลุ่มงานช่างปิดทองประดับกระจกได้ดำเนินการประดับกระจกไปแล้วกว่าร้อยละ 70 ยังเหลือในส่วนของตัวเรือนบุษบกบที่อยู่บริเวณช่วงชั้นเสาย่อมุมไม้ คาดว่าภายในเดือนพฤษภาคมนี้การดำเนินการประดับกระจกแล้วเสร็จทั้งหมด จากนั้นช่างไม้จะเริ่มดำเนินการลวดลายส่วนที่ชำรุด และปิดทองลวดลายที่ต้องแกะเสริมใหม่อีกเล็กน้อย เมื่อการดำเนินงานแล้วเสร็จ ทางกรมสรรพาวุธทหารบกจะนำล้อของราชรถทั้ง 4 ล้อ ที่ได้จัดสร้างขึ้นใหม่มาส่งมอบกับทางสำนักช่างสิบหมู่ เพื่อทำการติดตั้งช่วงล่าง ทำการปิดทองประดับลวดลายกระจกใหม่เพื่อความงดงามสมพระเกียรติ