วันที่ 7 เมษายน 2563 นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า “ ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ได้รับมอบหมายจาก นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ. คุณหญิงกัลยา โสภณพณิช รมช.ศธ. และดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศธ. ให้ช่วยกันเร่งผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้า และเจลล้างมือเพื่อแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนได้นำไปใช้ในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้น นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. และคณะ นำหน้ากากอนามัยแบบผ้าและเจลแอลกอฮอล์ ที่ชาวกศน. ทั่วประเทศร่วมใจกันจัดทำขึ้น เพื่อร่วมใจสู้ภัย Covid-19 มอบให้ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. โดยมี พล.อ.ต. สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เป็นผู้รับมอบ เพื่อจะนำไปแจกให้กับประชาชนที่ขาดแคลนหน้ากากอนามัย สำนักงาน กศน.จังหวัด และ กศน.อำเภอทั่วประเทศ ได้ร่วมแรงร่วมใจสอนประชาชนและผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้า พร้อมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ มากกว่าล้านชิ้น และได้แจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ในวันนี้ ได้นำหน้ากากอนามัยแบบผ้าจำนวน 50,000 ชิ้น พร้อมด้วยเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ มามอบให้กับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เพื่อร่วมใจสู้ภัย Covid-19 เพื่อแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่ขาดแคลนอีกทางหนึ่งด้วย ที่ผ่านมาพี่น้องประชาชนจำนวนไม่น้อยมีความเดือดร้อนไม่สามารถหาซื้อหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือไว้ใช้ป้องกันไวรัสโควิด-19 ได้ เนื่องจากสินค้าขาดตลาด ดังนั้นเพื่อบรรเทาปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้มอบหมายให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงาน กศน.ช่วยสอน ผลิตและจัดหาแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน อย่างไรก็ตามแม้สำนักงาน กศน.จะผลิตหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนได้แล้วจำนวนหนึ่ง ตนได้มอบหมายให้ กศน.อำเภอทั่วประเทศ ซึ่งมีการสอนอาชีพหลักสูตรระยะสั้นอยู่แล้วเปิดสอนการตัดเย็บให้แก่ผู้ที่สนใจ รวมทั้งการสอนออนไลน์ เพื่อจะได้ช่วยกันตัดเย็บผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้ได้มากที่สุด เพื่อแจกจ่ายพี่น้องประชาชน ซึ่งหากประชาชนคนใดยังไม่มีหน้ากากอนามัยเพื่อใช้ในการสวมใส่ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้เข้าไปติดต่อขอรับได้ที่ กศน.อำเภอทุกแห่งทั่วประเทศ