เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2563 ชนกลุ่มน้อยเผ่าอี๋ได้จัดพิธีบูชาเทพเจ้าดอกไม้ที่จุดชมวิว Baili Azalea ในเมือง ปี้เจี๋ย มณฑลกุ้ยโจวเพื่อขอพรให้ประเทศสงบสุขและประชาร่มเย็น ซึ่งกุหลาบพันถือเป็นดอกไม้ศักดิ์สิทธ์ของชนเผ่าอี๋ และยังคงรักษาสืบทอดประเพณีในการบูชาเทพเจ้ากุหลาบพันปีมาโดยตลอด หวางฉุนเลี่ยงถ่ายภาพ / ภาพจากสำนักพิมพ์กวางหมิง หวางฉุนเลี่ยงถ่ายภาพ / ภาพจากสำนักพิมพ์กวางหมิง หวางฉุนเลี่ยงถ่ายภาพ / ภาพจากสำนักพิมพ์กวางหมิง