ผลิตภัณฑ์มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Intangible cultural heritage) มีแหล่งผลิตที่มีความยืดหยุ่นและคุณค่าทางวัฒนธรรมที่สูง กลายเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างฐานะของผู้คนมากมายในแต่ละพื้นที่ ซึ่งรัฐบาลหลายแห่งและบุคคลทางวัฒนธรรมรวมถึงศิลปินพื้นบ้านได้จัดทำเวิร์คช็อป การสอนออนไลน์เพื่อสืบทอดและรักษามรดกทางวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มช่องทางในการเพิ่มรายได้ของมวลชน เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 ช่างฝีมือกำลังสร้างสรรค์ผลงานศิลปะผ้าปักในศูนย์อุตสาหกรรม วัฒนธรรมซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมเมืองหยางโจวในตำบลหลู่ตัว อำเภอเป่ายิ่ง เมืองหยางโจว มณฑลเจียงซู  (ชิวตงปิงถ่ายภาพ / ภาพจากสำนักพิมพ์กวางหมิง) เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 ในโรงงานผลิตน้ำส้มสายชูที่ตำบลอี๋โม๋ อำเภอจิงซา เมืองปี้เจี๋ยมณฑลกุ้ยโจว  คนงานกำลังยุ่งกับการทำงานในพื้นที่อบแห้งกับการหมัก "น้ำส้มสายชู" ซึ่งเทคนิคการผลิตน้ำส้มสายชูดังกล่าวเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมณฑลกุ้ยโจว (หวางฉุนเลี่ยงถ่ายภาพ / ภาพจากสำนักพิมพ์กวางหมิง) วันที่ 19 มีนาคม 2563 หมู่เซียวเยี่ยน (Mou Xiaoyan) ศิลปินไผ่จักสานกำลังสานถาดใส่ผลไม้ในโรงงานไม้ไผ่สานในเมืองชื่อซุ่ย มณฑลกุ้ยโจว ซึ่งผลิตภัณฑ์ไผ่สานของเมืองชื่อซุ่ยถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมณฑลกุ้ยโจวและกลายเป็นจุดเริ่มต้นในการเพิ่มช่องทางในการเพิ่มรายได้ของครอบครัวที่ยากจน (หวางฉางอี้ถ่ายภาพ / ภาพจากสำนักพิมพ์กวางหมิง) วันที่ 26 มีนาคม 2563 โรงปักผ้าชนเผ่าแม้ว เมืองโบราณซีโจวในอำเภอซีหยาง เมืองฉงชิ่ง ผู้สืบทอดกำลังปักผ้าลายชนเผ่าแม้วซึ่งถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในระดับประเทศ (ชิวหงปิงถ่ายภาพ / ภาพจากสำนักพิมพ์กวางหมิง) เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2563  เฉินไฉ่ผิง (Chen Caiping) ผู้สืบทอดของโคมไฟเซียนจวี ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ระดับประเทศได้อธิบายวัฒนธรรมและเทคนิคการผลิตโคมไร้โครงลายปักบนอินเทอร์เน็ตในสตูดิโอแห่งหนึ่งในตำบลไป๋ถะ อำเภอเซียนจวี เมืองไทโจวมณฑลเจ้อเจียง (หวางหัวปิงถ่ายภาพ / ภาพจากสำนักพิมพ์กวางหมิง) วันที่ 12 มีนาคม 2563 ถังเสียวยิง (Tang Xiaoying) ผู้สืบทอดผ้าพื้นเมืองในท้องถิ่น ไลฟ์สดเพื่อถ่ายทอดเทคนิคการทำถุงหอมซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านเป๋าถะ ถนนเซียะชู่ อำเภอเต๋อชิง เมืองหูโจว มณฑลเจ้อเจียง (เหยาไห่เฉียงถ่ายภาพ / ภาพจากสำนักพิมพ์กวางหมิง) เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 กลุ่มเด็กในหมู่บ้านเจียงชวน ตำบลซาปา อำเภอเฉิน เมืองหลงหนาน มณฑลกานซู กำลังเรียนรู้ขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกแฮนด์เมดซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของอำเภอเฉินในศูนย์ฝึกอาชีพและสร้างงานเพื่อต่อต้านความยากจนในหมู่บ้าน (จางผิงเหลียงถ่ายภาพ / ภาพจากสำนักพิมพ์กวางหมิง) เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 ชาวบ้านในหมู่บ้านซุ่ยโค่ว ตำบลฟู่เถียน อำเภอวูซาน เมืองฉงชิ่ง กำลังทำบะหมี (บะหมี่สูตรเฉพาะหมู่บ้านซุ่ยโค่วที่ไส้กลวงทำด้วยมือ) ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ระดับเมือง (ลูเซียนชิ่งถ่ายภาพ / ภาพจากสำนักพิมพ์กวางหมิง) เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 ในเมืองหยูเกา มณฑลเจียงซู คนงานกำลังยุ่งกับการเปิดฝาโอ่งหมักซอสเก่าเพื่อตากแดดในช่วงฤดูใบไม้ผลิ   "ซีอิ๊วหยูเกา" ผลิตมาจากการสืบทอดงานฝีมือหลายพันปีและอุปกรณ์การผลิตที่มีอายุหลายร้อยปี ซึ่งถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของเมืองหนานธง (ซวี่ฮุ้ยถ่ายภาพ / ภาพจากสำนักพิมพ์กวางหมิง)