หลายบริษัทที่กลับมาเปิดดำเนินกิจการและเดินไลน์ผลิตใหม่ได้ใช้มาตรการพิเศษเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) โดยหนึ่งในมาตรการดังกล่าวคือ "การรับประทานอาหารสไตล์ห้องสอบ" โดยการแบ่งชุดแบ่งเวลาในการรับประทานอาหารของพนักงาน แบ่งโต๊ะ ไม่พูดคุยและไม่รวมกลุ่ม ต่าง ๆ ซึ่งเบื้องหลังกฎระเบียบ "ตามองปากปิด" เหล่านี้ล้วนเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อพนักงานและสังคม เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 พนักงานแบ่งชุดแบ่งเวลาและแบ่งโต๊ะในการรับประทานอาหารในโรงอาหารพนักงานของบริษัทผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ในเมืองจือป๋อ มณฑลซานตง (หยวนหงถ่ายภาพ / ภาพจากสำนักพิมพ์กวางหมิง) เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563  พนักงานรับประทานอาหารบนโต๊ะอาหารที่มีพาร์ติชันกั้น ในโรงอาหารของบริษัท วิศวกรรมโครงการนอกชายฝั่ง เมืองเยียนไถ มณฑลซานตง (ถังเค่อถ่ายภาพ / ภาพจากสำนักพิมพ์กวางหมิง) เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 พนักงานนั่งรับประทานอาหารโดยเว้นระยะห่าง 2 เมตร ในโรงอาหารพนักงานของท่าเรือเยียนไถ มณฑลซานตง  (ถังเค่อถ่ายภาพ / ภาพจากสำนักพิมพ์กวางหมิง) วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทอุตสาหกรรมโซดาในเมืองเหลียนเหวินกัง มณฑลเจียงซู เพิ่มระยะห่างของโต๊ะในโรงอาหารพนักงานและพนักงานนั่งรับประทานอาหารใน "สไตล์ห้องสอบ" ( จูหัวหนานถ่ายภาพ / ภาพจากสำนักพิมพ์กวางหมิง) เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 พนังงานรับประทานอาหารโดยนั่งห่างกัน 2 เมตร ในโรงอาหารของ บริษัทผู้ผลิตยานยนต์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจเหนานสวิน เมืองหูโจวมณฑลเจ้อเจียง (ลู่จื้อเผิงถ่ายภาพ / ภาพจากสำนักพิมพ์กวางหมิง) เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563  พนักงานแยกโต๊ะรับประทานอาหารในโรงอาหารของ บริษัทธุรกิจพลังงานในอำเภอฉางซิง เมืองหูโจว มณฑลเจ้อเจียง  (ถังเหวินฟ่งถ่ายภาพ / ภาพจากสำนักพิมพ์กวางหมิง) เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 พนักงานนั่งรับประทานอาหารบนโต๊ะอาหารที่มีพาร์ติชันกั้นบนดาดฟ้าในบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ที่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาแห่งชาติซุยหนิง มณฑลเสฉวน (จงหมิงถ่ายภาพ / ภาพจากสำนักพิมพ์กวางหมิง) วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563  พนักงานนั่งรับประทานอาหารคนละโต๊ะในโรงอาหารของ บริษัทผลิตยาในเขตอุตสาหกรรมและพลังงาน ถนนซิงอันเจียง เมืองเจี้ยนเต๋อ มณฑลเจ้อเจียง (หนิงเหวินวู่ถ่ายภาพ / ภาพจากสำนักพิมพ์กวางหมิง) เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 พนักงานนั่งรับประทานอาหารคนละโต๊ะในโรงอาหารของบริษัทผลิตอาหารในเขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชู่โจว มณฑลอานฮุย (จี้เฉินจิงถ่ายภาพ / ภาพจากสำนักพิมพ์กวางหมิง) เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 พนักงานนั่งรับประทานอาหารคนละโต๊ะ เว้นระยะห่างที่ปลอดภัยในร้านอาหารในถนนจั่นเหมา เขตพู่โถว เมืองโจวซาน มณฑลเจ้อเจียง (เฉินหยงคังถ่ายภาพ / ภาพจากสำนักพิมพ์กวางหมิง) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 พนักงานแบ่งโต๊ะรับประทานอาหารในโรงอาหารของบริษัทผลิตสีในเขตอุตสาหกรรมเขตต้ากวนเมืองอันชิ่งมณฑลอานฮุย (เจียงเซิ่นถ่ายภาพ / ภาพจากสำนักพิมพ์กวางหมิง)