คลังจังหวัดตรัง เผย โครงการสินเชื่อฉุกเฉิน และโครงการสินเชื่อพิเศษเพิ่มเติม เป็น 1 ในมาตรการดูแลและเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ว่าที่ร้อยเอก ปิยะเกียรติ ลิ้มประยูรวงศ์ คลังจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า ตามที่ กระทรวงการคลัง ได้ออกมาตรการดูแลและเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) นอกจากมาตรการชดเชยรายได้ 5,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือนแล้ว ยังมีโครงการสินเชื่อฉุกเฉิน เพื่อเพิ่มสภาพคล่องชั่วคราวในการดำรงชีวิตแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 โดยไม่จำเป็นต้องมีหลักประกัน วงเงินต่อรายไม่เกิน 10,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อเดือน ระยะเวลากู้ ไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน ปลอดชำระเงินต้น และดอกเบี้ย 6 เดือน รับคำขอสินเชื่อถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563

“นอกจากนี้ ยังมีโครงการสินเชื่อพิเศษเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มสภาพคล่องชั่วคราวในการดำรงชีวิตแก่ประชาชนที่มีรายได้ประจำ วงเงินต่อรายไม่เกิน 50,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ไม่เกินร้อยละ 0.35 ต่อเดือน ระยะเวลากู้ไม่เกิน 3 ปี รับคำขอสินเชื่อถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ มั่นใจว่ามาตรการดูแล และเยียวยาผลกระทบจากไวรัส COVID-19 จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 อย่างแน่นอน” ว่าที่ร้อยเอก ปิยะเกียรติ กล่าว

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน