พฤหัสฯ25 ส.ค.นี้ ที่เทวาลัยข้างวัดสุทัศน์ เสาชิงช้า ตรงวันประสูตรและเนื่องในโอกาสบูรณะเทวาลัยแล้วเสร็จ พิธีเริ่มตั้งแต่ 09.09 น.

ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากทม.ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิพระวิษณุกรรม เปิดเผยว่า มูลนิธิวิษณุกรรม ร่วมกับกทม.กำหนดจัดพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 ส.ค.59 ณ เทวาลัยพระวิษณุ ถนนศิริพงษ์ (ข้างวัดสุทัศน์ฯ) แขวงเสาชิงช้า เนื่องในโอกาสที่ได้บูรณะเทวาลัยพระวิษณุแล้วเสร็จ และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชาวกทม. ซึ่งวันดังกล่าวตรงกับวันคล้ายวันประสูติของพระวิษณุอีกด้วย

สำหรับการจัดพิธีในครั้งนี้เป็นการบวงสรวงครั้งใหญ่รอบ 34 ปี นับแต่มีการก่อตั้งเทวาลัยพระวิษณุขึ้นบริเวณดังกล่าว อันสืบเนื่องในโอกาสที่กทม.ได้มีการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ 200 ปี ในวันที่ 1 เม.ย.25 สมาคมหอการค้าอินเดีย-ไทย จึงได้แสดงเจตจำนงมอบพระรูปปฏิมากรรมพระวิษณุที่อัญเชิญมาจากประเทศอินเดีย เพื่อเป็นเครื่องแสดงถึงสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างไทยและอินเดีย โดยได้ประดิษฐานองค์พระวิษณุบริเวณเกาะกลางถนนระหว่างวัดสุทัศน์กับโรงเรียนเบญจมราชาลัยฯ เป็นที่สาธารณะใจกลางกทม. สะดวกแก่ผู้คนที่มาเคารพบูชาทั้งชาวไทยและชาวอินเดีย ซึ่งปัจจุบันมีผู้มาสักการะบูชาเป็นจำนวนมาก จนถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่กทม.อีกแห่งหนึ่ง

ทั้งนี้ กำหนดการพิธีบวงสรวงวันที่ 25 ส.ค.59 ประกอบด้วย 09.09 น. พิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุ 09.45 น. พิธีบูชาพระวิษณุ (Shodash Upcha Vidhi) 10.35 น. พิธีบูชาไฟ (Havan) ตามด้วยพิธีอารตี (Arti) และปิดท้ายพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่มีผลการเรียนดีของรร.เบญจมราชาลัย รร.ภารตวิทยาลัย รร.วัดมหรรณพาราม รร.วัดสุทัศน์ และรร.วัดราชนัดดาราม รวม 50 ทุน นอกจากนี้ระหว่าง 08.00 -15.00 น. บริเวณงานยังมีกิจกรรมให้บริการหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ทำบัตรประชาชนและคัดทะเบียนเคลื่อนที่ รถห้องสมุดเคลื่อนที่ ฝึกอาชีพระยะสั้นแก่ผู้สนใจด้วย