กรมสรรพาวุธทหารบกส่งมอบโครงสร้างราชรถปืนใหญ่ให้กรมศิลป์นำประกอบลวดลายศิลปกรรม เตรียมกำลังพลซักซ้อมฉุกชักราชรถเริ่ม11พ.ค.นี้ ความคืบหน้าการจัดสร้างราชรถปืนใหญ่ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 60 ที่กรมสรรพาวุธทหารบก พลโทอาวุธ เอมวงศ์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก พร้อมด้วยนายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ร่วมพิธีส่งมอบราชรถปืนใหญ่ที่ใช้ในการอัญเชิญพระโกศพระบรมศพ ในริ้วขบวนพระราชอิสริยยศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช แก่สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร เพื่ออัญเชิญไปดำเนินการด้านศิลปกรรม และประณีตศิลป์ประดับลวดลายองค์ราชรถ พลโทอาวุธ เอมวงศ์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบกกล่าวว่า การจัดสร้างโครงสร้างราชรถปืนใหญ่ครั้งนี้ ได้มีการศึกษาค้นคว้าทางประวัติศาสตร์จากข้อมูลหอจดหมายเหตุภาพถ่าย วิดิทัศน์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพรัชกาลที่ 6 และรัชกาลที่ 8 เพื่อหาลักษณะการทำงานและส่วนประกอบจากนั้นดำเนินการจัดสร้างที่ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพวุธ ปทุมธานี และที่กองโรงงานซ่อมสร้างยุทโธปกรณ์สายสรรพาวุธ ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ จ.นครราชสีมา ใช้เวลาดำเนินการนับตั้งแต่กลางเดือน ม.ค.จนแล้วเสร็จ โดยโครงสร้างราชรถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วยส่วนหลังและส่วนหน้า มีคานบังคับสั้น เชือกชุดชัก 2 เส้น และได้ดำเนินการตรวจสอบโครงสร้างด้วยวิธีการตรวจสอบทางวิศวกรรม สามารถรับน้ำหนักพระโกศได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ การจัดสร้างทั้งหมด 3 องค์ ได้แก่ 1. ราชรถปืนใหญ่ หมายเลข 21863 ที่ใช้ในพระราชพิธี 2. ราชรถองค์สำรอง และ 3. ราชรถสำหรับใช้ในการฝึกซ้อม โดยในการส่งมอบราชรถครั้งนี้เพียง 2 องค์ คือราชรถใช้ในพระราชพิธี และสำรองให้กับสำนักช่างสิบหมู่ไปดำเนินการประดับลวดลายศิลปกรรม ด้าน นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า ภายหลังรับมอบราชรถแล้วจะอัญเชิญราชรถทั้ง 2 องค์ ไปยังโรงราชรถภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เพื่อดำเนินการด้านศิลปกรรมและงานประณีตศิลป์ ที่ศึกษามาจากงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมัยรัชกาลที่ 6 และรัชกาลที่ 8 มาเป็นต้นแบบ เพื่อให้ราชรถปืนใหญ่มีความสวยงามสมพรเกียรติ กำหนดดำเนินการแล้วเสร็จช่วงต้นเดือน ก.ย. เพื่อเตรียมการสำหรับการซักซ้อมที่คาดว่าจะมีขึ้นในช่วงเดือน ต.ค. ด้าน นายชนะโยธิน อุปลักษณ์ นายช่างศิลปกรรมกลุ่มงานช่างเขียนและช่างลายรดน้ำ สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ผู้ออกแบบด้านศิลปกรรมประดับลวดลายราชรถปืนใหญ่ กล่าวว่า ศิลปกรรมที่จะมาประดับโครงสร้างราชรถ ในส่วนที่เป็นโครงสร้างไม้ ส่วนหลังแบ่งเป็นส่วนฐานใช้ลายบัวปากฐาน และขาสิงห์ และส่วนแคร่งอนด้านหน้า จะแกะเป็นรูปหัวพญานาค 6 องค์ และหางที่ด้านหลัง นอกจากนี้ ยังมีส่วนประกอบอื่นที่จะมาประดับเพื่อมาช่วยส่งเสริมให้ราชรถปืนใหญ่มีความงดงาม ด้าน พ.ต.สิทธิศักดิ์ ศรีนวลดี หัวหน้าครูฝึกพลฉุดชักราชรถ กรมสรรพาวุธทหารบก กล่าวว่า สำหรับการฝึกซ้อมกำลังฉุดชักราชรถในริ้วขบวนที่ 2 ทางกรมสรรพาวุธทหารบกได้เตรียมกำลังพลเบื้องต้นไว้ทั้งหมดจำนวน 506 นาย โดยพระมหาพิชัยราชรถจะใช้พลฉุดชักราชรถ และกำลังสำรอง จำนวน 301 นาย ราชรถน้อย จำนวน 79 นาย ส่วนกำลังพลฉุดชักราชรถปืนใหญ่นั้น จะเป็นกำลังพลจากกองทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ จำนวน 40 นาย สำหรับท่าทางการฉุดชักราชรถปืนใหญ่ จะต้องมีการหารือกับกองพระราชพิธี เพื่อกำหนดท่าฉุดชักที่เหมาะสม และเป็นไปตามโบราณราชประเพณี อย่างไรก็ดี จะมีการรายงานตัวกำลังพลฉุดชักราชรถในวันที่ 8 พ.ค. และการฝึกซ้อมคาดว่าเริ่มวันที่ 11 พ.ค.นี้