วันที่ 3  เม.ย. 63 นายเจนวิท ผลิศักดิ์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอหัวหิน เปิดเผยว่า จากที่ นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ลงนามคำสั่งจังหวัดเพื่อปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายและให้คนต่างด้าวมารายงานตัว โดยปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ประกอบด้วยร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านลักษณะเดียวกับร้านสะดวกซื้อ ให้ปิดตั้งแต่เวลา 22.00 - 04.00 น. ห้ามเล่นกีฬาไคท์เชิร์ฟ, เจ็ทสกี, บานาน่าโบ๊ท และการเล่นกีฬาทางน้ำอื่นๆ การทำกิจกรรมการรวมกลุ่ม ตลอดแนวชายหาด 220 กิโลเมตร ตั้งแต่ อ.หัวหิน ถึง อ.บางสะพานน้อย เพื่อป้องกันการระบาดเของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้สั่งให้คนต่างด้าว ซึ่งไม่รวมแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 63 ไปรายงานตัวที่โรงพยาบาลประจำอำเภอหรือที่นายอำเภอกำหนดระหว่างวันที่ 3-10 เมษายน 63 เว้นแต่ผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัว หรือเป็นผู้ได้รับหนังสือรับรองว่าได้ผ่านการคัดกรอง ตรวจสอบ จากอำเภอแล้ว โดยให้อำเภอ เทศบาลร่วมกันทำข้อมูลการรายงานตัว และรายงานให้ศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดทราบ ภายในวันที่ 11 เมษายน 63

สำหรับวันนี้ทางสาธารณสุขอำเภอหัวหิน ร่วมกับทางสถานีตำรวจภูธรหัวหิน และ ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่หมู่บ้านเขาเต่า อ.หัวหิน ซึ่งมีชาวต่างชาติพักอาศัยเป็นจำนวนมาก เพื่อสำรวจและประชาสัมพันธ์ให้ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในระหว่างวันดังกล่าวไปรายงานตัวกับทางอำเภอหัวหิน โดยทางอำเภอได้กำหนดจุดรายงานตัวไว้ทั้งหมด 4 จุด ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย,โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์, โรงพยาบาลหัวหิน 3 และ ที่ว่าการอำเภอหัวหิน โดยการรายงานตัวของชาวต่างชาติเริ่มตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2563 จนถึงวันที่ 10 เมษายน 2563.

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance