“ACE”แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ

นายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด(มหาชน) หรือ ACE เปิดเผยว่า บริษัทได้เห็นควรให้มีการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จากกำหนดการเดิม วันที่ 24 เมษายน 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด รวมทั้งยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จากเดิมวันที่ 10 มีนาคม 2563(Record Date) ด้วยจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ ซึ่งการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯดังกล่าว ไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท ถ้าหากเข้าสู่สภาวะปกติ คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นใหม่และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบต่อไป

ทั้งนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ปัจจุบันมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มการแพร่ระบาดที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในประเทศไทย แต่ด้วยสภาพการประกอบธุรกิจของบริษัทที่มีลักษณะกระจายตัวในพื้นที่ต่างๆตามที่ตั้งของโรงไฟฟ้าทั่วทุกภูมิภาคโดยไม่ได้กระจุกตัวอยู่ในย่านชุมชนซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง

ขณะเดียวกันการที่บริษัทได้มีแผนบริหารความเสี่ยงและป้องกันความเสี่ยงรวมทั้งมาตรการต่างๆ เพื่อรองรับหากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยเป็นการเตรียมการมาแต่เนิ่นๆตั้งแต่ที่เริ่มพบผู้ป่วย COVID-19 รายแรกๆในประเทศไทย ดังนั้นบริษัทจึงเชื่อมั่นว่าเหตุการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 นั้นแทบจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทแต่อย่างใดเลย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน