นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เปิดเผยว่า ตามที่เนื้อหาในมาตรา 93 ของร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิเสรีภาพสื่อฯ ที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในวันพรุ่งนี้ (1 พ.ค.) กำหนดให้ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติไปเป็น ๑ ในคณะกรรมการเพื่อเตรียมการจัดตั้งสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาตินั้น นับเป็นการแอบอ้างนำชื่อและองค์กรสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติไปใส่ไว้โดยไม่ได้มีการหารือหรือได้รับความยินยอมแต่อย่างใด ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการคัดค้านร่างกฎหมายเผด็จการฉบับนี้ ทางสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติจะมีหนังสือแจ้งต่อประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีการแอบอ้างชื่อประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับร่างกฎหมายฉบับนี้ พร้อมทั้งแสดงจุดยืนว่า สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติจะไม่ขอร่วมสังฆกรรมในคณะกรรมการที่ว่านี้ แม้ร่างกฎหมายนี้จะผ่านออกมาก็ตาม พร้อมกันนี้ องค์กรพันธมิตร อาทิ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ รวมทั้งสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย ฯลฯ กำลังหารือว่าจะมีหนังสือในลักษณะเดียวกัน เพื่อยื่นแก่ประธาน สปท.ในวันพรุ่งนี้ เช่นเดียวกัน