เปิดคำสั่ง "อนุทิน" ตั้ง"พ.ต.อ.ประเวศน์อดีตกก.ปปท."-"ธีระวัฒน์ " ร่วมกก.สอบชุดตรวจโควิดRapid test ฉาว หลังเอกชนฉีกใบอนุญาต จากอย.-กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข ได้ ลงนามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่404/2563 วันที่ 30 มีค. 62 เรื่องตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง หลังสื่อมวลชนนำเสนอว่า
บริษัทเอ็มพี เมดกรุ๊ป จำกัด หนึ่งในบริษัทที่ยื่นประเมิน ได้แจ้งขอยกเลิกใบอนุญาตการนำเข้าสินค้า Rapid test สำหรับตรวจหาเชื้อชุดก่อโรค COVID-19 ยี่ห้อ Bioeasy ซึ่งผลิตโดยบริษัทShenzhen Bioeasy Technology จำกัด ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)และผ่านการประเมินจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เพราะรัฐบาลสเปน แถลงว่าใช้การไม่ได้ผลนั้น

โดยนายอนุทิน ได้อาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ.บริหารราชการแผ่นดิน ฉบับแก้ไข 2545 ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงจำนวน 6คน ประกอบด้วย นายศุภกิจ ศิริรักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน
พ.ต.อ.ประเวศน์ มูลประมุข ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายและอดีตกรรมการปปท. ศาตราจารย์ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผู้ทรงคุณวุฒิ นายอภิชาติ รอดสม สาธารณสุขนิเทศก์ นายพงศธร พอกเพิ่มดี รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านสาธารณสุข)ร่วมเป็นกรรมการและผู้อำนวยการกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทำหน้าที่เลขานุการ

กรรมการชุดนี้ ทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า Rapid test ได้มาตราฐาน การอนุมัตินำเข้า ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายหรือไม่ และสามารถเรียกบุคคล หน่วยงานใด มาให้ถ้อยคำหรือหลักฐานต่างๆมาพิจารณา และรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมพยานหลักฐานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเพื่อพิจารณาและสั่งการต่อไป

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน