นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) มีมติสนับสนุนให้ประชาชนสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตบรอดแบนด์เคลื่อนที่เพิ่ม 10 GB ต่อคนต่อผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือเป็นเวลา 1 เดือน โดยโอเปอเรเตอร์จะตรวจสอบสิทธิ์เอง ดังนั้นในวันที่ 10 เม.ย. 2563 จะเริ่มให้ประชาชนกดรหัส USSD ไปยังโอเปอเรเตอร์ที่ต้องการ คือ *170* ตามด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก # โทรออก

ส่วนรายชื่อโรงพยาบาลที่ต้องการเข้าโครงการฝ่าวิกฤติโควิดไปด้วยกัน ในการสนับสนุนเงินงบประมาณ 1,000 ล้านบาท เพื่อเปิดโอกาสให้โรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย์ของรัฐ ขอรับการสนับสนุนในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ล่าสุดมีโรงพยาบาลส่งเอกสารมาครบถ้วน 50 แห่ง วงเงิน 831 ล้านบาท จากที่มีการขอรับการสนับสนุนแล้วกว่า 130 แห่ง วงเงินรวม 3,000-4,000 ล้านบาท โดยส่วนที่เหลือให้กลับไปทำเอกสารเพิ่มเติมให้ครบถ้วนเพื่อเร่งพิจารณาต่อไป

"ภายในสัปดาห์นี้จะเร่งพิจารณาโรงพยาบาลที่ส่งเอกสารมาครบถ้วนแห่งให้แล้วเสร็จ เพื่อนำเสนอที่ประชุม กทปส.และที่ประชุมกสทช.ในการเดินหน้ามอบเงินให้โรงพยาบาลดังกล่าวภายในสัปดาห์หน้า"

นายฐากร กล่าวว่า ขณะนี้มีกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างรับลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ดังกล่าว โดยอ้างว่าต้องเสนอผ่านหน่วยงานต่างๆ โดยหากยื่นให้ต้องเสียค่าหัวคิว 10% เพื่อให้ผ่านเงื่อนไข กสทช.ขอย้ำว่าไม่เป็นความจริง ขอให้โรงพยาบาลที่ต้องการขอเงินช่วยเหลือติดต่อมายังกสทช.โดยตรงกสทช.จะส่งเงินตรงถึงโรงพยาบาลเอง