"คำนูณ" พร้อมอภิปรายแถลงจุดกม.กดหัวสื่อ1พค.นี้ ค้านรัฐนั่งสภาวิชาชีพ-ตีทะเบียนสื่อหลังนิยามกม.รุกล้ำเสรีภาพปชช.

เมื่อวันที่ 30 เม.ย.นายคำนูณ สิทธิสมาน สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ(สปท.)เปิดเผยว่าในวันที่1พ.ค.ที่จะมีวาระการประชุมร่างพ.ร.บ.การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสือมวลชน จะขอพูดภาษาชาวบ้านสั้น ๆ ง่าย ๆ ถึงจุดยืนของตัวเองในประเด็นร้อนว่า ไม่เอาสภาวิชาชีพตามกฎหมายที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าร่วม ไม่เอาการบังคับให้ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนต้องขออนุญาต ไม่เอาการนิยามศัพท์ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนให้กว้างจนรุกล้ำเข้ามาในปริมณฑลแห่งเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนทั่วไป

นายคำนูณ ซึ่งเคยเป็นอดีตสื่อมวลชนกล่าวต่อว่าโดยตนจะอภิปรายสนับสนุนให้มีกฎหมายว่าด้วยองค์การวิชาชีพสื่อมวลชน ซึ่งประกอบด้วยบุคคลในวิชาชีพสื่อมวลชน และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคมและผู้บริโภค เพื่อปกป้องเสรีภาพและความเป็นอิสระของสื่อมวลชน ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานแห่งวิชาชีพ พิจารณาคำร้องขอความเป็นธรรมของผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากการใช้เสรีภาพของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน และคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน" ส่วนรายละเอียดจะอภิปรายขยายความในสภาวันที่1พค.

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน