จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน ทำให้หลายฝ่ายต่างหามาตรการรักษาความสะอาดและความปลอดภัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว ธุรกิจร้านอาหารนับว่าเป็นอีกธุรกิจที่มีความใกล้ชิดและมีการสัมผัสระหว่างพนักงานกับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการรับ - ส่งอาหาร การชำระค่าอาหาร ฯลฯ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่ยังมีมาตรการป้องกันได้ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการผ่านช่องทางไดร์ฟ ทรู และเดลิเวอรี่ ที่ปัจจุบันพบว่ามีดีมานด์ หรือปริมาณการใช้ที่สูงขึ้นต่อเนื่อง

ซึ่ง นายประพัฒน์ เสียงจันทร์ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า เบอร์เกอร์คิง ได้ประกาศมาตรการป้องกันการรักษาความสะอาดและความปลอดภัย ภายใต้แนวคิดขอให้เราได้มีส่วนร่วมดูแลคุณ โดยมุ่งเน้นการให้บริการในรูปแบบไม่สัมผัสซึ่งกันและกันระหว่างลูกค้ากับพนักงาน ด้วยการเพิ่มมาตรการด้านความสะอาดให้เคร่งครัดมากขึ้นกว่าเดิม จากเดิมที่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการเช็ดล้าง และทำความสะอาดภาชนะต่างๆ รวมถึงการทำความสะอาดบริเวณที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง ซึ่งได้เพิ่มมาตรการสัมผัสให้น้อยลงสำหรับผู้ที่มาใช้บริการไดร์ฟ ทรู และเดลิเวอรี่

ทั้งนี้ทาง บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องของมาตรการป้องกันและรักษาความสะอาด ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความสะอาดและความปลอดภัยด้วยการปฏิบัติตามมาตรฐานระดับสากลที่ใช้กับเบอร์เกอร์คิงทั่วโลก โดยมีขั้นตอนปฏิบัติดังนี้ 1.พนักงานจะต้องล้างมือทุก 1 ชั่วโมง และเพื่อเป็นการป้องกันที่มากขึ้นในช่วงการแพร่ระบาด จึงเพิ่มความถี่ในการล้างมือของพนักงานอย่างน้อยทุก 30 นาที ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่ได้มาตรฐาน 2.เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง เช่น หน้าจอ POS, Tablet สำหรับเดลิเวอรี่ โต๊ะสำหรับลูกค้าที่นั่งรับประทานอาหาร เก้าอี้ ที่จับประตู และ Self – ordering kiosk หลังจากใช้ หรือ อย่างน้อยทุก 1 ชั่วโมง 3.เตรียมจุดบริการน้ำยาแอลกอฮอล์ในการฆ่าเชื้อสำหรับลูกค้า ก่อนที่จะรับประทานอาหารเพื่อสุขอนามัยที่ดี

สำหรับบริการไดร์ฟ ทรู (Drive Thru) 4.เมื่อลูกค้าชำระเงินค่าอาหาร พนักงานจะต้องใช้ถาดในการรับเงินเพื่อลดการสัมผัส 5.พนักงานที่ส่งมอบอาหารให้ลูกค้าจะต้องใช้ถาดเท่านั้น 6.ใช้ Social Distancing การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล สำหรับการเข้าคิวสั่งอาหาร โดยการใช้เส้นกำหนดระยะให้รักษาความห่างอย่างน้อย 1 เมตร 7.พนักงานจะต้องสวมหน้ากากอนามัยในขณะปฏิบัติงานทุกครั้ง และต้องตรวจวัดอุณหภูมิจะต้องไม่เกิน 37.5 องศา หากพบว่ามีอุณหภูมิเกิน พนักงานจะถูกส่งกลับบ้านทันที ถ้ากรณีที่พบว่ามีไข้สูง หรือมีอาการไอ เจ็บคอ น้ำมูกไหล และหายใจติดขัด พนักงานจะต้องไปพบแพทย์ทันที และต้องพักเป็นเวลา 14 วัน

อย่างไรก็ตามบริษัทได้จัดทำระบบเพื่อแจ้งถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นในเรื่องของลดการสัมผัสให้น้อยที่สุดระหว่างลูกค้ากับพนักงาน ด้วยการใช้ถาดในการรับชำระค่าอาหาร รวมถึงการใช้ถาดในการส่งมอบอาหารทุกครั้งเมื่อใช้บริการช่องทางไดร์ฟ ทรูและเดลิเวอรี่ ทั้งนี้ปัจจุบันเบอร์เกอร์คิงมีจำนวนพนักงานรวมทั้งสิ้น 1,598 คน สาขากว่า 115 สาขา และในนั้นมีบริการไดร์ฟ ทรูถึง 39 แห่ง โดยมีการเติบโตที่สูงขึ้นต่อเนื่อง จาก 7% เพิ่มเป็น 17% ตั้งแต่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19

นอกจากนี้ เบอร์เกอร์คิง ได้จัดโปรโมชันส่งฟรีเดลิเวอรี่ รวมทั้งโปรโมชัน ซื้อ 1 แถม 1 เช่น เมนูเบอร์เกอร์ไก่ชิ้นยาว และวอปเปอร์จูเนียร์ชีส เพียงซื้อครบ 150 บาทขึ้นไป ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน Burger king Thailand และเว็บไซต์ www.burgerking.co.th ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 16 เมษายน 2563