"อลงกรณ์"แจง 3 แนวทาง ถก กม.คุมสื่อฯ 1 พ.ค.นี้ แย้ม วิปฯ ชง ทางออก กรณี สปท.โหวตผ่าน จ่อ ตั้งคกก.พิเศษ ปรับแก้อีกรอบ ก่อนเสนอ ครม.

วันที่ 29 เม.ย.60 นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) กล่าวถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... ในวันนี้ 1 พฤษภาคมนี้ว่า เมื่อวิปสปท.บรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมแล้วก็ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมว่าจะเห็นอย่างไร โดยมี 3 แนวทาง คือ 1.เห็นชอบ 2.ไม่เห็นชอบ และ 3.ถอนร่างกฏหมายกลับไปปรับปรุงใหม่ ซึ่งในกรณีที่ที่ประชุมเห็นชอบ คณะกมธ.ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านสื่อมวลชนจะต้องนำความเห็นของสมาชิกกลับไปปรับปรุง ก่อนเสนอให้นายทินพันธุ์ นาคาตะ ประธาน สปท.ทำหนังสือส่งให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ดำเนินการต่อ แต่ถ้ามติออกมาไม่เห็นชอบก็ถือว่า ตกไป แต่ถ้าที่ประชุมมีมติให้นำกลับไปปรับปรุงแก้ไข กมธ.สื่อฯต้องนำร่างกฏหมายกลับไปแก้ไขอีกครั้งหนึ่ง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ในการประชุมวิปสปท.เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้มีข้อเสนอว่า ในกรณีที่ที่ประชุม สปท.มีมติเห็นชอบ ควรให้มีการตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้นมาทำหน้าที่ปรับปรุงแก้ไขรายงานและร่างกฏหมายดังกล่าวให้สอดคล้องกับความเห็นที่สมาชิกสปท.ได้อภิปราย โดยให้เหตุผลว่า ถ้าให้กมธ.สื่อฯนำกลับไปปรับปรุงเอง ร่างกฏหมายอาจจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะ ข้อเสนอแนะต่างๆของสมาชิกสปท.ในระหว่างการอภิปราย อย่างไรก็ตาม แนวทางดังกล่าวต้องขึ้นอยู่กับที่ประชุมว่า จะเห็นด้วยหรือไม่อย่างไร เพราะเรื่องนี้ถือเป็นแนวทางใหม่ที่ไม่เคยปฏิบัติมาก่อน

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน