วันที่ 30 มี.ค.ที่มธ.รังสิต นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า จากการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลต่าง ๆ พบว่า ยังขาดอุปกรณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ในส่วนของบุคลากรทางการแพทย์จำนวนมาก จึงเห็นว่ารัฐบาลควรให้การสนับสนุน โดยสามารถจัดสรรงบกลางที่มีอยู่ ซึ่งไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์ไว้ว่าใช้เพื่ออะไร ก็สามารถนำมาสนับสนุนได้ทันที ไม่ควรต้องปล่อยให้แพทย์และโรงพยาบาล ต้องไปคอยขอบริจาค ส่วนที่มีการเสนอให้ออกเป็นพระราชกำหนดกู้เงินนั้น ตนเห็นว่าเป็นคนละส่วน และคิดว่าควรใช้งบกลางดีกว่า

นายชวน ยังย้ำให้ สมาชิกรัฐสภาดูแลตัวเองโดยเฉพาะส.ส.ที่ต้องลงพื้นที่พบปะกับประชาชนจำนวนมาก และยังจำเป็นต้องไปงานสำคัญทางศาสนา จะต้องระมัดระวังและป้องกันตนเอง อย่าให้ติดเชื้อ ขณะเดียวกันยังได้กำชับ เจ้าหน้าที่ รัฐสภา ให้ช่วยกันดูแลพื้นที่โดยรอบ และสั่งให้ปิดพื้นที่ที่ไม่ได้ผ่านการคัดกรองเชื้อโควิด-19 เช่นพื้นที่ชั้น 2 ของอาคารรัฐสภา

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance