กระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่า ที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ได้ออกแถลงการณ์เรื่องสถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลี เมื่อวันที่ 28 เม.ย. ที่ผ่านมา มีใจความดังนี้

อาเซียนแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีถึงสองครั้ง ในปี ๒๕๕๙ รวมทั้งการยิงขีปนาวุธที่ตามมา

อาเซียนตระหนักดีว่าสถานการณ์ความไม่มั่นคงในคาบสมุทรเกาหลีมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภูมิภาคและนอกภูมิภาค

อาเซียนเรียกร้องอย่างจริงจังให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีปฏิบัติตามพันธกรณีที่เกิดขึ้นจากข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติและกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่เพื่อรักษาไว้ซึ่ง

นอกจากนี้ อาเซียนยังเรียกร้องให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีและภาคีที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ แสดงความยับยั้งชั่งใจเพื่อลดความตึงเครียดและละเว้นซึ่งการกระทำที่อาจทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปอาเซียนสนับสนุนการปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในคาบสมุทรเกาหลี และในการนี้จึงเรียกร้องให้แต่ละฝ่ายกลับเข้าสู่การเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาในคาบสมุทรเกาหลีเพื่อปลดฉนวนความตึงเครียดและสร้างสภาวะที่เอื้อต่อการนำไปสู่สันติภาพและความมั่นคง

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน