วันที่ 29 มี.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในขณะที่โรคอุบัติใหม่ โควิด 19 เกิดการแพร่ระบาดไปทั่วโลก ขณะที่สถานการณ์ ล่าสุดวันที่ 29 มี.ค.63 เว็บไซต์เวิลด์โดมิเตอร์ รายงานว่า ขณะนี้มียอดผู้ป่วยทั่วโลกรวมกว่า 6.6 แสนคน และเสียชีวิตกว่า 30,000 คนแล้ว ส่วนไทย มีผู้ป่วย 1,388 คน ผู้ติดเชื้อใหม่ 143 คน เสียชีวิต 7 รักษาหาย 97 คน ทำให้หลายประเทศต้องปิดตัว ส่วนประเทศไทย ต้องสั่งปิดสถานที่สำคัญๆ และห้างสรรพสินค้า ประชาชนตกงาน ทำให้หลายเมืองเกิดการกักตุนอาหาร เกรงว่าอาหารจะไม่เพียงพอต่อการบริโภค แต่กลุ่มเครือข่ายเกษตรธรรมชาติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลับไม่ได้ตื่นตระหนกกับเหตุการณ์เกิดขึ้น ยังคงทำมาหากินตามปกติในสวน ไร่ นา และเชื่อว่าจะไม่ได้รับผลกระทบในเรื่องนี้ เพราะใช้ศาสตร์พระราชา ในหลวง ร.9 ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ มีข้าว ปลา อาหารทุกชนิดที่ผสมผสานอยู่ในครัวเรือน ตามหลักปรัชญา เงินทองคือมายา ข้าวปลา คือของจริง นายนันทปรีชา คำทอง ประธานเครือข่ายเกษตรธรรมชาติจังหวัดประจวบฯ เปิดเผยว่า กลุ่มเครือข่ายเกษตรธรรมชาติ ได้น้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง มาดำเนินตามศาสตร์พระราชาในหลวง ร.9 มาปฏิบัติ แม้จะเป็นคนส่วนน้อย แต่นำแนวพระราชดำริของพระองค์มาปรับใช้กับชีวิตประจำวัน ฝังรากลึกเข้าไปในหัวใจของผสกนิกร เรื่องความมั่นคงปลอดภัยด้านอาหาร ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญ ถึงแม้นตอนนี้เรื่องโรคระบาดสิ่งที่เกิดขึ้นมีผลกระทบกับภาคเศรษฐกิจ ภาคธุรกิจ และแรงงาน แต่ในส่วนของกลุ่มเครือข่ายเกษตรธรรมชาติ มีพืชผักสวนครัว ผลไม้ และอยู่ภายในบ้านในสวน ไม่สร้างปัญหาให้กับกระบวนการของภาครัฐที่ต้องเข้าควบคุม จึงอยากให้ชาวไทย หันมามองศาสตร์พระราชา ในหลวง ร.9 ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ ถึงแม้นจะมีงานทำแต่ก็อาจจะทำเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่ไปด้วย ศาสตร์พระราชาถือเป็นเข็มทิศและลายแทงที่จะนำพาชีวิตไปสู่สังคมปกติสุขที่ยั่งยืนได้ เชื่อว่ายังมีทางรอดสำหรับประเทศไทย ด้านนายไพโรจน์ ชุ่มชื่น บ้านเลขที่ 153/1 ม.6 ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ เล่าให้ฟังว่า ได้เดินทางมาอยู่ในหมู่บ้านหลังมุข ตั้งแต่ พ. ศ. 2536 ต่อมาได้นำศาสตร์พระราชา ในหลวง ร.9 ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ ครอบครัวมีความสุข โดยในสวนมีมังคุด มะม่วง ขนุน ทุเรียน มะพร้าว ส่วนผักก็มีหลากหลายที่ปลูกไว้เช่น ผักบุ้ง ผักแว่น มะเขือ ผักหวาน ตะไคร้ มะกรูด ผักกวางตุ้ง กุยช่าย กระเพรา ผักกูด นอกจากนี้ในบ่อ ยังมีปลานิล ปลาทับทิม ปลาดุก ปลาช่อน อยู่ในสระ และยังเลี้ยงไก่ไขไว้ก็พอได้กิน อยู่แบบนี้พออยู่พอกิน จึงไม่ได้รับผลกระทบอะไรจากโรคโควิด 19 ที่กำลังระบาดอยู่ในในขณะนี้