เมื่อวันที่ 30 มี.ค. เวลา 09.30 น. ที่มธ.รังสิต นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภาคนที่ 2 และ พล.อ. เลิศรัตน์ รัตนวานิช สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะ ประธานคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา ได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ที่มีขนาด 308 เตียง พร้อมมอบเงินสนับสนุนช่วยเหลือเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

ทั้งนี้ นายสุรพล นิติไกรพจน์ ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาล และ นพ.ดิลก ภิยโยทัย คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวรายงานว่า ทางโรงพยาบาลสามารถรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 และกั้นพื้นที่บางชั้นของโรงพยาบาล ใช้เป็นพื้นที่กักตัวบุคลากรทางการแพทย์ที่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 และมีความเสี่ยงสูง โดยเตรียมสถานที่ไว้รองรับแพทย์ที่ติดเชื้อและได้รับการรักษาจนหายดีระดับหนึ่ง เพื่อมาพักฟื้นได้ 300 เตียง และขณะนี้มีผู้ ที่มีผลการตรวจเป็นบวก เข้ากักตัวแล้ว 7 คน สำหรับระบบในการตรวจวินิจฉัยโรคให้กับผู้ป่วยนั้น นอกจากจะมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแล้ว ยังมีระบบภาพกล้องวงจรปิดจากห้องผู้ป่วย เพื่อดูอาการอย่างใกล้ชิด และหลีกเลี่ยงการติดต่อกันระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกับผู้ป่วยให้มากที่สุด

ทั้งนี้นายชวน ได้รวบรวมเงินจากทีมงานมาบริจาค 100,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และอีก 4 โรงพยาบาลคือโรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์ ขณะที่ นายศุภชัยและพล.อ.เลิศรัตน์ ได้รวบรวมเงินจาก ส.ว.มาบริจาคจำนวน 850,000 บาท พร้อมทั้งเขียนข้อความ ให้กำลังใจ กับบุคลากรทางการแพทย์ด้วย

Life IF