บตส.38 บริจาคเงินให้ รพ.เพื่อต่อสู้โควิด-19
วันที่ 30 มี.ค.ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ต.สุรชาติ มณีจักร ประธานรุ่น บตส.38 เป็นตัวแทน บตส.38 และคณะมอบเงินบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลตำรวจจำนวนเงิน 50,000 บาทโดยมีผู้แทนโรงพยาบาลตำรวจเป็นผู้รับมอบ
พล.ต.ต.สุรชาติ กล่าวว่าวันนี้ช่วงบ่ายตนและคณะจะเดินทางนำเงินของรุ่น บตส.38 ไปมอบให้กับทางโรงพยาบาลดารารัศมีอีกจำนวน 34,000-บาท ใช้ต่อสู้โควิด-19 สำหรับการมอบเงินบริจาคครั้งนี้ รุ่น บตส.38 และคณะมีความตั้งใจในการบริจาคเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับโรงพยาบาลเพื่อเป็นกำลังใจดังกล่าว