ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค แจ้งปิดให้บริการชั่วคราว เพื่อสนอง นโยบายของรัฐบาลและตามคำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อระงับการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโคโรน่า 2019

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังอยู่ในขั้นวิกฤต ดังนั้น เพื่อให้ความร่วมมือในการควบคุมไม่ให้การแพร่ระบาดขยายไปในวงกว้าง ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค พร้อมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยระงับวิกฤตการณ์ดังกล่าว ตามคำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดย ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จะปิดให้บริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ยกเว้นร้านค้าที่เปิดให้บริการ (เฉพาะชั้น 1) เวลา 11.00 – 19.00 น. โดยใช้ประตูทางเข้า G1 (AIS), G2 (MK) และประตูชั้นใต้ดินเทสโก้ โลตัส ดังนี้

1.ร้านขายยา Health Up, Boots และ Watson
2.ร้านอาหาร Take Away / Delivery : KFC, MK Restaurant, Oishi Ramen, The Pizza Company, Swensen’s, DUNKIN DONUT, Mister Donut, Auntie Anne's, Mongni Café, Momizu , Nobicha
3.ศูนย์บริการเครือข่ายโทรศัพท์ AIS, TRUE และ DTAC
4.ร้านขายอาหารสัตว์ Kingkong Pet Shop
5.ธ.กรุงเทพ, ธ.ไทยพาณิชย์, ธ.กรุงไทย, ธ.อิสลาม, ธ.ออมสิน, ธ.ทหารไทย, ธ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เปิดให้บริการเวลา 11.00 – 17.00 น. / ธ.ธนชาต และ ธ.กรุงศรีอยุธยา เปิดให้บริการเวลา 11.00 – 18.00 น.
6.เทสโก้ โลตัส เปิดให้บริการซุปเปอร์มาร์เก็ต, สินค้าอุปโภคบริโภค จะเปิดให้บริการเวลา 10.00 – 22.00 น.

ทั้งนี้ ในระหว่างปิดให้บริการ ศูนย์การค้าฯ ยังคงดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัย และสุขอนามัยเชิงรุกอย่างเคร่งครัด ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อความปลอดภัยเป็นสำคัญ อีกทั้ง เตรียมความพร้อมในการกลับมาให้บริการ และสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าอีกครั้ง เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกันอย่างดีที่สุด
วัชระ บุญแท้/พระนครศรีอยุธยา