วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563บริเวณจุดตรวจอำเภอท่าเรือ(โคกมะนาว)จังหวัดพระนครศรีอยุธยาภายใต้การอำนวยการของ นางทิพวรรณ จิตรัตน์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอท่าเรือ มอบหมายให้นางสาวธิติยา ครุธทามาส ปลัดอำเภอ พร้อมด้วย สมาชิก อส. , เจ้าหน้าที่สาธารณสุข , กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลปากท่า ได้เข้าร่วมสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการตั้งด่านหรือจุดสกัด คัดกรองผู้เดินทาง ใช้เส้นทาง เขตรอยต่อจังหวัดอยุธยากับสระบุรี และลพบุรีเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

ซึ่งผลการปฏิบัติ การมีประชาชนเดินทางระหว่างจังหวัดและอำเภอรอยต่อเพื่อทำธุระส่วนตัวส่วนใหญ่เป็นรถยนต์ส่วนตัว ส่วนใหญ่เดินทางจากจังหวัดสระบุรี และลพบุรี ผ่านอำเภอท่าเรือ และได้มีการตรวจวัดระดับอุณหภูมิในร่างกายประมาณ 50 ราย ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิผิดปกติในร่างกาย แต่ก็พบประชาชนบางรายไม่สวมหน้ากากอนามัย ทางเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคัดกรองได้ตักเตือนและร่วมให้คำแนะนำถึงการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าวซึ่งเป็นอันตรายต่อตัวเองและครอบครัว เพื่อการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องต่อไปแต่ก็ไม่พบผู้เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงแต่อย่างไร
วัชระ บุญแท้/อยุธยา

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน