เมื่อวันที่ 27 เมษายน 60 นางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน (ASEAN Senior Officials’ Preparatory Meeting) ที่ศูนย์การประชุมนานาชาติฟิลิปปินส์ (PICC) กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

ที่ประชุมได้หารือถึงรายละเอียดการเตรียมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 30 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมสุดยอดอาเซียนและประเด็นคั่งค้างที่สำคัญ ซึ่งจะช่วยกำหนดทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มีกำหนดเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนข้างต้น ระหว่างวันที่ 28 – 29 เมษายน 60

ในโอกาสดังกล่าว ปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้แสดงความยินดีต่อความคืบหน้าในประเด็นสำคัญ อาทิ การปฏิบัติตามแผนงานประชาคมการเมืองและความมั่นอาเซียน 2025 (APSC Blueprint 2025) การหารือแนวทางการจัดทำประมวลการปฏิบัติในทะเลจีนใต้ (Framework of a Code of Conduct) ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงกฎบัตรอาเซียน และสถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลี

นอกจากนี้ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้แจ้งความคืบหน้าการดำเนินการของไทยในฐานะผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน – คณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ โดยเฉพาะการเสนอให้จัดการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน – คณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ ครั้งที่ 4 ที่ประเทศไทย และในฐานะผู้ประสานงานของอาเซียนด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้รายงานผลการประชุม High – Level Brainstorming Dialogue on Promoting the Complementarities between the ASEAN Community Vision 2025 Agenda for Sustainable Development  the UN 2030 Agenda for Sustainable Development ที่ไทยเป็นเจ้าภาพร่วมกับ UN ESCAP เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ให้ที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสทราบด้วย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน