วันที่ 29 มี.ค.63 เพจ "ไทยคู่ฟ้า" โพสต์ข้อความและภาพ ระบุว่า ...

ธอส. ช่วยคนไทย พักชำระเงินต้น ลดดอกเบี้ย ลดเงินงวด จากปัญหาโรคโควิด-19
#ไทยคู่ฟ้า ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการผ่อนชำระเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 มาตรการ ประกอบด้วย

มาตรการที่ 1 พักชำระเงินต้นระยะเวลา 3 เดือน และจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน สำหรับลูกค้าที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท (ไม่จำกัดกรอบวงเงินสินเชื่อ)

มาตรการที่ 2 พักชำระเงินต้นระยะเวลา 1 ปี และจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน เมื่อครบกำหนดระยะเวลาพักชำระเงินต้น สามารถแจ้งความประสงค์ขยายระยะเวลาการผ่อนชำระเพิ่มได้นานสูงสุดอีก 10 ปี

มาตรการที่ 3 พักชำระเงินต้นระยะเวลา 6 เดือน พร้อมลดดอกเบี้ยเหลือ 3.90% ต่อปี และจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน (กรอบวงเงินสินเชื่อ 50,000 ล้านบาท)

เริ่มลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการผ่าน Mobile Application : GHB ALL ได้ตั้งแต่วันที่ 27 มี.ค. – 30 เม.ย. 63 หรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร. 0-2645-9000

ขอบคุณข้อมูลและภาพ เพจ - ไทยคู่ฟ้า

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน