มณฑลทหารบกที่ 37 ร่วมกับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์ฯ จัดชุดประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่ให้ความรู้สร้างความตระหนัก การทำ Social distancing การทำความสะอาดตลาดสด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19

ชุดประชาสัมพันธ์หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 37 ร่วมกับ เทศบาลตำบลห้วยไคร้.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยไคร้ จัดกิจกรรม Big cleaning Day ฉีดล้างทำความสะอาดตลาดสดห้วยไคร้ พร้อมประชาสัมพันธ์รณรงค์ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่

2019 หรือ COVID - 19 บริเวณตลาดห้วยไคร้ ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ต่อมา ชุดประชาสัมพันธ์หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 37 ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยน้ำขุ่น จัดกิจกรรม Big cleaning Day ทำความสะอาดตลาดสดย่านการค้า รวมถึงประชาสัมพันธ์รณรงค์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนรับทราบ ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด - 19 บริเวณตลาดห้วยน้ำขุ่น อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ด้าน พันเอก รัชตะ ท้าวคำลือ เสนาธิการกรมทหารราบที่ 17 รักษาราชการแทน ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนประชาสัมพันธ์ ร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้สร้างความตระหนัก การควบคุมโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 ให้แก่ประชาชน โดยได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่อำเภอแม่จัน และอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เน้นย้ำให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำ ตามมาตรการของจังหวัดเชียงรายและกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดการกระจายของเชื้อไวรัส โควิด - 19 เป็นวงกว้าง

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน