การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โรงไฟฟ้าวังน้อย โดยทีมผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าวังน้อย ได้ลงพื้นที่มอบหน้ากากป้องกัน (Face Shield) เชื้อไวรัส COVID-19 ให้แก่ โรงพยาบาลวังน้อย จำนวน 200 ชิ้น โดยมี นายแพทย์สุนทร โรจน์สุริยาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังน้อย เป็นผู้รับมอบ ที่อำเภอวังน้อย และให้แก่ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จำนวน 240 ชิ้น โดยมี นางศรีสุรีย์ สูนพยานนท์ หัวหน้าหอผู้ป่วยทารกแรกเกิด เป็นผู้รับมอบ ที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทั้งนี้ ผู้ปฏิบัติงานจิตอาสา กฟผ.โรงไฟฟ้าวังน้อย ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดทำหน้ากากป้องกัน (Face Shield) เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้

กฟผ. โรงไฟฟ้าวังน้อย ขอเป็นส่วนหนึ่งในการมอบความห่วงใย และพร้อมร่วมในการดูแลสังคมไทย และประเทศไทย ให้ผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤตนี้ไปด้วยกัน

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน