วันที่ 28 มี.ค.63 นางชุติมา อินถา ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาท่าเรือ (อยุธยา) ได้ประสานและขอความร่วมมือกับสำนักงานเทศบาลตำบลท่าเรือโดยมีนายศิลป์ชัย บุญเจริญกิจ นายกเทศมนตรี ได้มอบหมาย ให้กองการสาธารณะและสิ่งแวดล้อม ส่งเจ้าหน้าที่มาทำการฉีดพ่นยาเพื่อฆ่าเชื้อโรคไวรัสโควิค-19 ตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส ของสาขา ตามนโยบายผู้บริหารธนาคารออมสิน ได้กำหนดการป้องกัน ตั้งแต่ตรวจวัดอุณหภูมิ เจลล้างมือและแอลกอฮอล์ล้างมือ ตลอดจนการสวมหน้ากากอนามัย ของลูกค้าและพนักงานทุกคนก่อนเข้าสาขา และระหว่างวันทุก 1 ชั่วโมง จะให้แม่บ้านทำความสะอาดโดยการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ ซึ่งรวมถึงพนักงาน โดยเพิ่มการสวมถุงมือยางกับพนักงานที่ทำหน้าที่รับฝากเงินเนื่องจากการเข้าใช้บริการของลูกค้าเป็นจำนวนมาก ทางสาขาจึงทำความสะอาดพื้นที่ สนง.ทันที ทุกวันที่ปิดทำงานเพื่อsaemพนักงานลูกจ้างธนาคารออมสินและลูกค้าที่มาใช้บริการและเป็นการรับผิดชอบต่อสังคม

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน