วันนี้ 27 มีนาคม 2563 ที่โรงพยาบาลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา พันเอกนายเเพทย์โชคชัย ขวัญพิชิต รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายเเดนภาคใต้ ประธานมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค และอุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่บุคลากรทางการแพทย์ ในกิจกรรม “ธารน้ำใจแด่นักสู้เสื้อกาวน์” โรงพยาบาลบันนังสตา จังหวัดยะลา ตามโครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยโควิด – 19 ภายหลังบุคลากรทางการแพทย์ได้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด – 19 ทำให้ปิดบริการบางส่วน และกักตัวเจ้าหน้าที่ โดยมี นายวิกฤตนรากรณ์ คงแดง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบันนังสตา, รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา, ผู้แทนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33 , แพทย์, พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบันนังสตาเข้าร่วม

พันเอกนายเเพทย์โชคชัย ขวัญพิชิต รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายเเดนใต้ กล่าวว่า แม่ทัพภาคที่ 4 ได้ฝากความปรารถนาดี ความห่วงใย มายังบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลบันนังสตา ทุกคนถือเป็นบุคคลผู้เสียสละเพราะเป็นด่านแรกที่สัมผัสเชื้อโรค แต่ด้วยหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องดูแลรักษาประชาชน ซึ่งไม่สามารถเลี่ยงได้ ขอเป็นกำลังใจแก่ แพทย์ พยาบาล ตลอดจนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกคนให้มีกำลังใจ ผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกัน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้เน้นย้ำหน่วยในพื้นที่ร่วมกับ ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับมาตราการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด – 19 เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อ ไม่ให้ขยายวงลุกลามมากขึ้น