ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นาวาเอก นฤพนธ์ มัตถกุล รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ เปิดโครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยไวรัส COVID-19 จังหวัดนราธิวาส โดยร่วมกับส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสา กลุ่มเสื้อเขียว สมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ จังหวัดนราธิวาส และประชาชนทั่วไป "Big Cleaning Day" ทำความสะอาดสถานีขนส่งผู้โดยสารนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

โดยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อสร้างการรับรู้และป้องกันการแพร่เชื้อและระบาดของโรคโควิด-19 ตามนโยบายของ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ทำหน้าที่ในพื้นที่กับหน่วยเฉพาะกิจแต่ละพื้นที่ในการดูแลประชาชนและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดำเนินการทำความสะอาดฆ่าเชื้อที่พักผู้โดยสาร และบริเวณโดยรอบสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนราธิวาส เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่มาใช้บริการและ สร้างการรับรู้และป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน