COVID 19 มณฑลทหารบกที่ 35 โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหักนำทหารจิตอาสา ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดบริเวณภายในรอบค่ายพิชัยดาบหัก.ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด - 19

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 21.00 น. พันเอก เทพฤทธิ์ เรือนคำ จิตอาสา 904 ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 35 , หัวหน้าส่วนบังคับบัญชา ร่วมกับ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก นำทหารจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 35 และโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ บริเวณค่ายพิชัยดาบหัก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยมี พันเอก ศุภฤกษ์ สถาพรผล รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 /รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 35 เป็นประธาน บริเวณค่ายพระยาพิชัยดาบหัก ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

ในการนี้ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 ได้กล่าว เน้นย้ำถึงมาตรการตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด - 19 ภายในพื้นที่เสี่ยงในเขตชุมชนเมืองและภายในหน่วยงาน อย่างเช่นกิจกรรมในวันนี้ การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคและการทำความสะอาดบริเวณโดยรอบค่ายพิชัยดาบหัก เพื่อเป็นการพิทักษ์และดูแลกำลังพล ครอบครัว ให้ห่างจากโรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อไวรัส COVID - 19 ซึ่งกำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน