อธิบดีกรมปศุสัตว์ ระดมสัตวแพทย์เข้าควบคุมโรคระบาดที่ทำให้มีม้าในจังหวัดนครราชสีมาป่วยตายเฉียบพลันรวม 42 ตัว สั่งปศุสัตว์จังหวัดคุมเข้ม ห้ามฟาร์มในพื้นที่ระบาดเคลื่อนย้ายม้า เร่งเก็บตัวอย่างเลือดส่งตรวจพิสูจน์ในห้องปฏิบัติการ ยืนยัน ไม่ใช่เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน เมื่อวันที่ 27 มี.ค. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ได้สั่งการด่วนที่สุดให้ปศุสัตว์จังหวัดทั่วประเทศเฝ้าระวังโรคในม้าตามคอกหรือฟาร์มในพื้นที่เนื่องจากพบม้าในฟาร์มเลี้ยงม้าแข่งอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาป่วยตายเฉียบพลัน โดยฟาร์มแรกมีม้าตายตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม จากนั้นฟาร์มอื่นๆ ได้ตายลงรวม 42 ตัว จากจำนวนทั้งสิ้น 341 ตัว คิดเป็นร้อยละ 12.32 ของม้าที่เลี้ยงในพื้นที่ ทันที่ได้รับแจ้ง สั่งการให้นายสัตวแพทย์จากสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปศุสัตว์เขต/จังหวัด ด่านกักกันสัตว์ในพื้นที่เข้าสอบสวนโรค เบื้องต้นได้รับรายงานว่า ในช่วงวันที่ 19-22 มีนาคมเกิดพายุฤดูร้อนและฝนตกหนัก หลังจากนั้นแมลงหลายชนิดซึ่งเป็นพาหะโรคสัตว์เพิ่มจำนวนขึ้นอย่าง ต่อมาม้าแสดงอาการป่วยแบบเดียวกันและตายอย่างเฉียบพลันรวม 11 ฟาร์ม ขณะนี้สั่งให้พื้นที่อำเภอปากช่องเป็นพื้นที่กักโรค ห้ามเคลื่อนย้ายม้า ให้ปศุสัตว์จังหวัด/อำเภอแนะนำฟาร์มทำระบบป้องกันโรคทางชีวภาพอย่างเคร่งครัด พ่นยาฆ่าเชื้อ ห้ามบุคคลภายนอกเข้า ส่วนเจ้าของและผู้เลี้ยง หากจะเข้า-ออกฟาร์มต้องล้างทำความสะอาดยานพาหนะและแช่รองเท้าในอ่างน้ำยาฆ่าเชื้อโรค นอกจากนี้ให้ป้องกันแมลงดูดเลือดในสัตว์โดยการกางมุ้งให้ม้า แยกม้าป่วย รวมถึงแยกคนเลี้ยงม้าป่วยกับม้าปกติ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ เป็นคนละชุด คนเลี้ยงม้าต้องสวมถุงมือ ล้างมือหลังสัมผัสม้า หลีกเลี่ยงนำม้าไปอาบน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ ล่าสุดยังมีมีม้าป่วย 18 ตัว อาการไข้สูง เหงือกซีด น้ำลายไหล ไม่กินอาหาร และหายใจหอบถี่ ซึ่งเมื่อแสดงอาการแล้วจะตายใน 24-48 ชั่วโมง ให้กำจัดซากโดยการฝังกลบ ทั้งนี้ สัตวแพทย์ได้เก็บตัวอย่างเลือดจากม้าส่งตรวจสอบโรคในห้องปฏิบัติการด่วนที่สุด ขณะนี้กำลังรอผลที่ชัดเจต แต่เบื้องต้นยืนยันว่า เป็นโรคที่เกิดเฉพาะในม้าและไม่ใช่โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน ย้ำให้ปศุสัตว์จังหวัด/อำเภอเฝ้าระวังทั่วประเทศขอความร่วมมือเจ้าของฟาร์ม หากมีม้าป่วยตายให้แจ้งปศุสัตว์ในพื้นที่ทันทีหรือผ่านแอพพลิเคชัน DLD 4.0 ตลอดจนให้ทางปศุสัตว์จังหวัดรายงานมายังสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ภายใน 24 ชั่วโมงหลังได้รับแจ้งหรือพบการระบาด ตลอดจนสรุปการสอบสวนโรคถึงกรมภายใน 72 ชั่วโมง “ขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกเพราะไม่ใช่โรคติดต่อจากสัตว์สู่คนแน่นอน อีกทั้งการรู้โรคเร็ว เข้าควบคุมโรคเร็ว จัดทำระบบป้องกันอย่างเข้มงวด ตลอดจนตรวจหาสาเหตุของโรคโดยด่วนจะทำให้สามารถป้องกันการแพร่ระบาดอย่างได้ผลดีที่สุด” อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าว