จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เพิ่มขึ้นอีก 2 คนรวมเป็น 3 คน และยังมีคนที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ยังต้องเฝ้าระวัง อีกหลายคนด้วยกัน ทางอำเภอพระนครศรีอยุธยาได้รับมอบหมายนโยบาย จากผู้ว่าราชการจังหวัดฯให้เพิ่มความเข้มข้นในการดูแลป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ตามสถานที่ สถานบริการต่างๆที่มีผู้มาใช้บริการเป็นจำนวนมาก โดยเข้าไปตรวจตราให้คำแนะนำ ในการดูแลป้องกันและควบคุมอย่างถูกวิธี

นายบดินทร์ เกษมศานติ์ นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้ น.ส.อ้อยทิพย์ ทิพย์สูตร์ ปลัดอำเภอพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายอุดม ขำมี สาธารณสุขอำเภอพระนครศรีอยุธยา นายอนุ พุ่มวิเศษ กำนันตำบลเกาะเรียน นายวรากร ดวงจิตร์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 แพทย์ และพยาบาล จาก รพ.สต.เกาะเรียน เข้าตรวจสอบให้คำแนะนำ นายนิพันธ์ ชัยมัธยมผล กรรมการผู้จัดการ และ เจ้าหน้าที่สนามกอล์ฟ อยุธยากอล์ฟคลับ หมู่ 1 ต.เกาะเรียนอ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งสนามกอล์ฟดังกล่าว มีผู้มาใช้บริการทั้งชาวไทย และ ต่างชาติเป็นจำนวนมาก

นายอุดม ขำมี สาธารณสุขอำเภอพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ขอความร่วมมือจากสถานบริการ ให้ลงทะเบียนผู้ที่มาใช้บริการทุกคน ซึ่งจะสามารถตรวจสอบได้หากมีปัญหาอะไรเกิดขึ้น ให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิว่าผู้ที่มาใช้บริการมีอาการตัวร้อน หรือ เป็นไข้หรือไม่ หากมีอุณหภูมิเกิน 37.5 ต้องขอร้องในการงดให้บริการ ให้จัดหาเจลแอลกอฮอล์ หรือสบู่ สำหรับล้างมือไว้ในห้องน้ำ ตามสถานที่ต่างๆ ให้ผู้ที่มาใช้บริการ พนักงาน แคตดี้ ได้ล้างมือบ่อยๆ ให้ผู้มาใช้บริการ รวมทั้งพนักงาน และ เจ้าหน้าที่ต้องใส่แมส หน้ากากอนามัยทุกคน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด และ ให้ผู้ที่มาใช้บริหารนั่งไปในทิศทางเดียวกัน
วัชระ บุญแท้/อยุธยา

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน